Asumispalvelumaksut 2018

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän asiakasmaksut 2019 (Kuntayhtymän yhtymähallitus 27.11.2018 § 145)

Riihikallion palvelukeskuksen vuokrat

Riihikoti 1.6.2017 alkaen
Neliövuokra 13,40 euroa eli 549,11 euroa/kk/huone. Vuokra sisältää sähkön ja veden.

Riihikoto 1.6.2017 alkaen
Neliövuokra on 10,74 euroa eli 332,94 euroa/kk/asuinhuone (1. kerroksen 4 asuinhuonetta) ja 453,44 euroa/kk/asuinhuone (muut huoneet) alkaen 1.6.2017. Vuokra sisältää sähkön ja veden. 

Asumispalvelujen hoivapalvelumaksut (koskee kunnan omia ja ostopalveluyksiköitä

Asumisesta asukas maksaa vuokran, ateriat sekä hoivapalveluista asiakasmaksun, jonka kunta perii hoivasta ja huolenpidosta kunnallisen jatkuvan ja säännöllisen kotihoidon palvelumaksuperusteen mukaisesti.

Asumispalvelun asiakasmaksua määriteltäessä on asiakkaalle jätettävä kohtuullinen käyttövaraosuus, jonka suuruutta määriteltäessä otetaan huomioon asiakkaan yksilölliset olosuhteet (toimintaohje sosiaalihuoltolain mukaisen asumispalvelun asiakasmaksu). Käyttövaraksi jätetään kuukausittain vähintään valtioneuvoston vuosittain vahvistama toimeentulotuen perusosa vähennettynä ruokarahaosuudella. Asumispalveluista perittävä asiakasmaksu ei saa aiheuttaa säännöllisen toimeentulotuen tarvetta.

Palvelun tuottaja tekee asiakkaan kanssa vuokrasopimuksen.

Hoivapalvelut

Hoivapalvelumaksu noudattaa kotona annettavan jatkuvan ja säännöllisen kotihoidon maksutaulukkoa.

Poissaolot ja karenssit

Säännöllisen palvelun keskeytyessä yli viideksi päiväksi, ei asumispalvelujen hoivapalveluista ja tukipalveluista peritä kuukausimaksuja viittä vuorokautta ylittävältä ajalta. Jos palvelu keskeytyy lyhyemmäksikin ajaksi kunnasta johtuvasta syystä tai palvelun saajan ollessa kunnallisessa laitoshoidossa, ei kuukausimaksuja peritä myöskään mainitulta viiden vuorokauden ajalta.

Asumispalvelujen tukipalvelumaksu (koskee vain vanhuspalveluja) 78,00 euroa/kk

Koskee kunnan omia ja ostopalveluyksiköitä. Asumispalvelun tukipalvelumaksuun sisältyy turvapalvelu (24 h/vrk), siivous, vaate- ja liinavaatehuolto sekä muut em. palveluihin sekä asumiseen liittyvät aineet/tarvikkeet/tuotteet (esim. wc-paperi, siivousaineet).

Saatto- ja asiointipalvelu (asumispalvelu, Riihikoto)

Alle 2 tuntia 10,40 euroa/kerta
2-4 tuntia 20,80 euroa/kerta
yli 4 tuntia 31,20 euroa/kerta

Tarkoitettu henkilöille, jotka toimintakykynsä vuoksi eivät selviydy asioinneistaan itsenäisesti tai omaisen tuella ja tarvitsevat saattajan. Maksu peritään palvelun määrän mukaan.

Vanhusten lyhytaikainen asumispalvelu 22,50 euroa/vrk

Vanhusten lyhytaikainen asumispalvelumaksu sisältää asumisen, asumisen tukipalvelumaksun, perus- ja sairaanhoidon sekä ateriat. Omaishoidon tuen vapaan osalta maksu 11,50 euroa/vrk.