A

Lapsiperheiden kotipalvelumaksut 2017

Kotipalveluilla tarkoitetaan asumiseen, henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon, lasten hoitoon ja kasvatukseen sekä muuhun tavanomaiseen ja totunnaiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista tai niissä avustamista.

Tilapäinen kotiin annettava palvelu enintään 50 h
Tilapäisen lapsiperheiden kotipalvelun asiakasmaksu v. 2017 on 7 euroa/h

Sosiaalityöntekijän arvion perusteella tilapäistä kotipalvelua voidaan myöntää maksuttomasti kiireellisenä tukitoimena palvelutarpeen arvioinnin ajalle 1 - 5 käyntikertaa. Tilapäisen kotipalvelun maksua ei peritä, jos perheen nettotulot alittavat perhekoon mukaisen maksuttomuuden ylärajan alla olevan taulukon mukaan. Tuloina huomioidaan kaikki veronlaiset ansio- ja pääomatulot ym. sekä verosta vapaat tulot.

Palvelusetelin tulorajataulukko

Perheenjäsenten
lukumäärä

maksuttomuuden yläraja €/kk
(nettotulot)

2 1504
3 1888
4 2289
5 2612
6 2960

 

Jatkuva ja säännöllinen lapsiperheiden kotipalvelu

Jatkuvasta ja säännöllisestä lapsiperheiden kotipalvelusta peritään kuukausimaksu. Säännöllisenä palvelua pidetään, kun palvelua käytetään kerran viikossa tai useammin. Tällöin peritään kohtuullinen kuukausimaksu, joka määräytyy palvleun laadun ja määrän, palvelun käyttäjän maksukyvyn ja perheen koon mukaan.

Kun henkilömäärä on suurempi kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 348 eurolla ja maksuprosenttia alennetaan 1 prosenttiyksiköllä kustakin seuraavasta henkilöstä.

 Lapsiperheiden kotipalvelu asiakasmaksut