Lapsiperheiden kotipalvelumaksut 2018

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän asiakasmaksut 2019 (Kuntayhtymän yhtymähallitus 27.11.2018 § 145)

Kotipalveluilla tarkoitetaan asumiseen, henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon, lasten hoitoon ja kasvatukseen sekä muuhun tavanomaiseen ja totunnaiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista tai niissä avustamista.

HUOM! Lapsiperheiden kotipalvelun asiakasmaksut muuttuvat 1.8.2018 alkaen.
Katso tarkemmat tiedot Keski-uudenmaan SOTE-kuntayhtymän yhtymähallituksen päätöksen (10.4.2018 §37) mukaisista Lapsiperheiden kotipalvelun asiakasmaksuista.


31.7.2018 saakka voimassaolevat asiakasmaksut ovat:

Tilapäinen kotiin annettava palvelu enintään 50 h
Tilapäisen lapsiperheiden kotipalvelun asiakasmaksu on 7 euroa/h.

Sosiaalityöntekijän arvion perusteella tilapäistä kotipalvelua voidaan myöntää maksuttomasti kiireellisenä tukitoimena palvelutarpeen arvioinnin ajalle 1 - 5 käyntikertaa. Tilapäisen kotipalvelun maksua ei peritä, jos perheen nettotulot alittavat perhekoon mukaisen maksuttomuuden ylärajan alla olevan taulukon mukaan. Tuloina huomioidaan kaikki veronlaiset ansio- ja pääomatulot ym. sekä verosta vapaat tulot.

Palvelusetelin tulorajataulukko

Perheenjäsenten
lukumäärä

Maksuttomuuden yläraja €/kk
(nettotulot)

2 1 504
3 1 888
4 2 289
5 2 612
6 2 960

Jos perheen henkilöluku on suurempi kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 348 eurolla/henkilö.

 

Jatkuva ja säännöllinen lapsiperheiden kotipalvelu

Jatkuvasta ja säännöllisestä lapsiperheiden kotipalvelusta peritään kuukausimaksu. Säännöllisenä palvelua pidetään, kun palvelua käytetään kerran viikossa tai useammin. Tällöin peritään kohtuullinen kuukausimaksu, joka määräytyy palvelun laadun ja määrän, palvelun käyttäjän maksukyvyn ja perheen koon mukaan.

Kuukausimaksu saa olla enintään maksuprosentin osoittama määrä tulorajan ylittävistä bruttokuukausituloista oheisen taulukon mukaan.

Lapsiperheiden kotipalvelu 

Kun henkilömäärä on suurempi kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 350 eurolla ja maksuprosenttia alennetaan 1 prosenttiyksiköllä kustakin seuraavasta henkilöstä.

Perittävä enimmäistuntimaksu on 40 euroa (asiakasmaksulaki 2 §) tai enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen.