Lastensuojelun asiakasmaksut 2018

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän asiakasmaksut 2019 (Kuntayhtymän yhtymähallitus 27.11.2018 § 145)

Vahvistetun elatusavun periminen enintään 1 835,20 euroa.

Lapsen/nuoren tuloista, korvauksista ja saamisista perittävä korvaus on enintään elatusavun suuruinen 1 835,20 euroa.

Vanhemmilta perittävät lastensuojelun asiakasmaksut

Kuukausimaksu määrätään käytettävistä olevista nettokuukausituloista. Vanhemmalta, joille ei ole vahvistettu elatusapua tai sitä ei peritä, peritään lastensuojelun asiakasmaksu alla olevan taulukon mukaisesti. Maksu määritetään kummallekkin vanhemmalle erikseen.

Tulot vähennysten jälkeen                Perintä%            
0 - 600 euroa Ei perintää
601 - 800 euroa 10 %
801 - 1 000 euroa 12 %
1 001 - 1 200 euroa 14 %
Yli 1 201 euroa 16 %

Kun sijoitettuja lapsia on useampia, maksua korotetaan sijoitettujen lasten lukumäärän mukaan.

Sijoitettuja lapsia           Korotus%            
1 Ei korotusta
2 15 %
3 30 %
4 45 %
5 tai useampia 60 %

Esimerkki: Vanhemmalle on laskettu hoidosta perittävä asiakasmaksu 140 euroa. Sijaishuollossa olevia lapsia on kolme, jolloin taulukon mukaan perittävää maksua korotetaan 30%. Maksuksi tulee 182 euroa ja kun se jaetaan kolmeen osaan, tulee perittäväksi maksuksi 60,67 euroa lasta kohden.