Vanhuspalvelulain mukainen ilmoitus iäkkään henkilön palvelutarpeesta

Kuka ilmoituksen tekee?

Ilmoituksen iäkkään henkilön palvelutarpeesta voi tehdä joko yksityishenkilö tai viranomainen. Ilmoituksen voi tehdä kuka tahansa iäkkään henkilön tilanteesta huolestunut henkilö.

Yksityishenkilöllä on oikeus tehdä ilmoitus iäkkään henkilön palvelutarpeesta, kun taas viranomaisilla on Vanhuspalvelulain 25§:n mukainen ilmoitusvelvollisuus. lmoitus iäkkään henkilön palvelutarpeesta tehdään, kun on huoli iäkkäästä henkilöstä.

Milloin ilmoitus tehdään?

On syytä huolestua iäkkään henkilön hyvinvoinnista esimerkiksi silloin, kun

 • iäkäs henkilö ei selviydy käytössään olevilla palveluilla mm. ravitsemuksen turvaamisesta, lääkehuollosta, hygienianhoidosta
 • iäkäs henkilö asuu puutteellisesti varustetussa asunnossa tai asumisolosuhteet ovat muutoin epätarkoituksenmukaiset
 • iäkäs henkilö ei selviydy enää itsenäisesti asioidensa hoidosta
 • iäkäs henkilö ei osaa / pysty hakeutumaan tarvitsemiinsa sosiaali- / terveydenhuollon palveluihin
 • iäkästä henkilöä kaltoin kohdellaan
 • iäkäs henkilö käyttää päihteitä kohtuuttomasti vaarantaen oman terveytensä
 • iäkäs henkilö vaarantaa oman turvallisuutensa / terveytensä
 • iäkkäällä henkilöllä on ilmeinen tarve apuvälineille

Vanhuspalveluiden työntekijöillä on velvollisuus tutkia jokainen ilmoitus iäkkään henkilön palvelutarpeesta.

Kenelle ilmoitus tehdään?

Ilmoitukset virka-aikana (ma-to 8-15 ja pe klo 8-13) 

 • Kotihoito: Etelä Tuusula ma-pe klo 12-13.30, p. 09 8718 3712 ja Pohjois-Tuusula ma-pe klo 12-13, p. 09 8718 4238
 • Vanhuspalvelujen sosiaaliohjaajat: ma-to klo 12-13, asiakkaat sukunimen alkukirjain A-L, p. 09 8718 3354, K-O, p. 040-314 3716 ja P-Ö, p. 09 8718 3378
 • Terveyskeskussairaala solu 2 p. 040 314 3630 tai
 • Vanhuspalvelujen sosiaalityöntekijä p. 040 314 4692

Ilmoitus terveydenhuollon laitoshoidosta kotiutuvista ilmoitetaan kunnan kotihoitoon.

Terveyskeskussairaalasta iäkkään henkilön kotiutuksen ilmoittaa sairaanhoitaja vähintään vuorokautta ennen asiakkaan kotiutumista kotihoidon tiimille.

Ilmoitukset virka-ajan ulkopuolella Keski-Uudenmaan sosiaalipäivystykseen 24/7, p. 040 315 3970. Jos numeroon ei vastata, sosiaalipäivystykseen saa yhteyden myös hätäkeskuksen 112 kautta.

Ilmoituksen voi tehdä myös kirjallisesti lomakkeella iäkkään henkilön palvelutarpeesta.

Ilmoituslomake iäkkään henkilön palvelutarpeesta