A

Odotusajat iäkkään henkilön sosiaalipalveluihin pääsyyn

Kunnan on julkaistava ainakin puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut. Odotusajalla tarkoitetaan sitä keskimääräistä aikaa, joka on kulunut hakemuksen jättämisestä siihen kun iäkäs henkilö on tosiasiallisesti saanut hakemansa palvelut tai päässyt palveluiden piiriin. Odotusaikoja seurataan palvelukohtaisesti.

Tuusulan kunta julkaisee tiedot vähintään puolivuosittain kunnan verkkosivuilla ja sekä kunnan virallisilla ilmoitustauluilla. Odotusajoista kerrotaan myös ikäihmisille suunnatussa Hertta-tiedotuslehdessä.

Palvelu

1.7.-31.12.2016

1.1.-30.6.2016

1.7.-31.12.2015

Palvelutarpeen arviointi (kiireettömät)

Alle 7 työpäivää

Jos arvionti on mennyt 7 työpäivän yli, tämä johtui asiakkaaseen liittyvistä seikoista

Alle 7 työpäivää

Jos arvionti on mennyt 7 työpäivän yli, tämä johtui asiakkaaseen liittyvistä seikoista

Arvioinneista 93% oli tehty 7 työpäivässä. Jos arvionti on mennyt 7 työpäivän yli, tämä johtui asiakkaaseen liittyvistä seikoista.( Asiakas joutunut sairaalaan, tms.)

Palvelutarpeen arviointi (kiireelliset)

 1 vrk

1 vrk

 1 vrk

Kotihoito

Alle 5 vrk

Palvelut on voitu käynnistää alle 5   vrk:n sisällä palvelutarpeen arvioinnista.

Alle 5 vrk

Palvelut on voitu käynnistää alle 5   vrk:n sisällä palvelutarpeen arvioinnista.

 Alle 5 vrk

Päivätoiminta

7-14 vrk

Päivätoiminta on voitu käynnistää keskimäärin  7- 14 vrk:n kuluessa palvelutarpeen toteamisesta

7-14 vrk

Päivätoiminta on voitu käynnistää keskimäärin  7- 14 vrk:n kuluessa palvelutarpeen toteamisesta

 14 vrk

Tehostettu palveluasuminen

Jonotusaika tehostettuun palveluasumiseen oli keskimäärin 28 vrk:tta ja odotusajan vaihteluväli oli 0-89 vrk:tta palvelupäätöksestä asumispalvelupaikan saamiseen.

Asumispalveluihin sijoittui yhteensä 32 asiakasta.

Jonotusaika tehostettuun palveluasumiseen oli keskimäärin 33 vrk:tta ja odotusajan vaihteluväli oli 0-95 vrk:tta palvelupäätöksestä asumispalvelupaikan saamiseen.

Asumispalveluihin sijoittui yhteensä 27 asiakasta.

Jonotusaika tehostettuun palveluasumiseen oli keskimäärin 26 vuorokautta ja odotusajan vaihteluväli 3-72 vuorokautta   palvelupäätöksestä asumispaikan saamiseen.

Asumispalveluihin sijoittui yhteensä   21 asiakasta.

Pitkäaikainen laitoshoito

Jonotusaika pitkäaikaiseen laitoshoitoon oli keskimäärin 8 vrk:tta ja odotusajan vaihteluväli oli 2-16 vrk:tta palvelupäätöksestä laitoshoitopaikan saamiseen.

Laitoshoitoon sijoittui yhteensä 5 asiakasta.

Jonotusaika pitkäaikaiseen laitoshoitoon oli keskimäärin 25 vrk:tta ja odotusajan vaihteluväli oli 1-48 vrk:tta palvelupäätöksestä laitoshoitopaikan saamiseen.

Laitoshoitoon sijoittui yhteensä 5 asiakasta.

Jonotusaika pitkäaikaiseen laitoshoitoon oli keskimäärin 24 vuorokautta ja odotusajan vaihteluväli 0-98 vuorokautta   palvelupäätöksestä laitoshoitopaikan saamiseen.

Laitoshoitoon sijoittui yhteensä 9 asiakasta.

Omaishoidon tuki

Käsittelyaika oli keskimäärin 35 vuorokautta ja vaihteluväli 15 - 52 vuorokautta omaishoidon tuen hakemuksen   saapumisesta päätöksentekoon.

Hakemuksia käsiteltiin 16, joista 14 johti myönteiseen ja 2 kielteiseen päätökseen.

Käsittelyaika oli keskimäärin 31 vuorokautta ja vaihteluväli 7-74 vuorokautta omaishoidon tuen hakemuksen   saapumisesta päätöksentekoon.

Hakemuksia käsiteltiin 36, joista 29  johti myönteiseen ja 7 kielteiseen päätökseen.

Käsittelyaika oli keskimäärin 39   vuorokautta ja vaihteluväli 2-91 vuorokautta omaishoidon tuen hakemuksen   saapumisesta päätöksentekoon.

Hakemuksia käsiteltiin 23, joista 14  johti myönteiseen ja 9 kielteiseen päätökseen.