Odotusajat iäkkään henkilön sosiaalipalveluihin pääsyyn

Kunnan on julkaistava ainakin puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut. Odotusajalla tarkoitetaan sitä keskimääräistä aikaa, joka on kulunut hakemuksen jättämisestä siihen kun iäkäs henkilö on tosiasiallisesti saanut hakemansa palvelut tai päässyt palveluiden piiriin. Odotusaikoja seurataan palvelukohtaisesti.

Tuusulan kunta julkaisee tiedot vähintään puolivuosittain kunnan verkkosivuilla ja sekä kunnan virallisilla ilmoitustauluilla. Odotusajoista kerrotaan myös ikäihmisille suunnatussa Hertta-tiedotuslehdessä.

Palvelu

1.1-31.8.2018

1.7.-31.12.2017 

Palvelutarpeen arviointi (kiireettömät)

Alle 7 työpäivää

Jos arvionti on mennyt 7 työpäivän yli, tämä johtui asiakkaaseen liittyvistä seikoista.

Alle 7 työpäivää

Jos arvionti on mennyt 7 työpäivän yli, tämä johtui asiakkaaseen liittyvistä seikoista.

Palvelutarpeen arviointi (kiireelliset)

1 vrk

1 vrk 

Kotihoito

Alle 7 vrk

Palvelut on voitu käynnistää alle 7  vrk:n sisällä palvelutarpeen arvioinnista.

Alle 5 vrk

Palvelut on voitu käynnistää alle 5   vrk:n sisällä palvelutarpeen arvioinnista. 

Päivätoiminta

Hyrylän päivätoiminta keskimäärin 9 vrk ja Kellokosken päivätoiminta keskimäärin 3 vkoa–1kk palvelutarpeen toteamisesta.

14 vrk

Päivätoiminta on voitu käynnistää keskimäärin  14 vrk:n kuluessa palvelutarpeen toteamisesta. 

Tehostettu palveluasuminen

Jonotusajan keskiarvo 19 vrk ja jonotusajan vaihteluväli 0-80 vrk palvelupäätöksestä asumispalvelupaikan saamiseen.

Jonotusaika tehostettuun palveluasumiseen oli keskimäärin 29 vrk ja odotusajan vaihteluväli oli 0-212 vrk palvelupäätöksestä asumispalvelupaikan saamiseen.

Pitkäaikainen laitoshoito

Tuusulassa ei ole enää sosiaalihuoltolain mukaista laitoshoitoa.

Tuusulassa ei ole enää sosiaalihuoltolain mukaista laitoshoitoa.

Omaishoidon tuki

käsittelyaika keskimäärin 25 vrk ja vaihteluväli 1- 64 vrk omaishoidon tuen hakemuksen saapumisesta päätöksentekoon. 

Käsittelyaika oli keskimäärin 35 vrk ja vaihteluväli 15-52 vrk omaishoidon tuen hakemuksen   saapumisesta päätöksentekoon.