Ikäihmisten palvelujen palvelusisällöt ja myöntämiskriteerit

Sosiaali- ja terveyslautakunta on hyväksynyt sosiaalihuoltolain mukaisen ikäihmisten pitkäaikaisen palveluasumisen, laitoshoidon ja lyhytaikaishoidon palvelusisällön ja myöntämiskriteerit 1.5.2014 alkaen.

Sosiaalihuoltolain mukaisen pitkäaikaisen palveluasumisen, laitoshoidon ja lyhytaikaishoidon palvelusisältö ja myöntämiskriteerit (yli 65-vuotiaat)

Sosiaali- ja terveyslautakunta on hyväksynyt kotihoidon palvelusisällön ja myöntämiskriteerit 1.5.2014 alkaen.

Kotihoidon palvelusisältö ja myöntämiskriteerit

Sosiaali- ja terveyslautakunta on hyväksynyt ikäihmisten päivätoiminnan toimintamallin käyttöön otettavaksi 1.6.2014 alkaen.

Ikäihmisten päivätoiminnan toimintamalli