A

Rakennetun kulttuuriympäristön inventointi LUONNOS

Kulttuurihistoriallinen inventointi on perusselvitys, jonka tavoitteena on maankäytön kautta turvata menneiden aikakausien synnyttämien ympäristöjen säilyminen. Inventointi pyrkii tuomaan esiin säilyttämisen arvoiset rakennukset ja kulttuuriympäristöt, mutta myös antamaan laajempia suuntaviivoja ympäristön kehittämiselle. Taajamat tai maisemakokonaisuudet saattavat muodostaa laajempia kerroksellisia rakenteita, jotka vaativat tietoa yleispiirteisen kaavoituksen pohjaksi. Kulttuuriympäristöllä tarkoitetaan tässä ihmisen toimillaan aikaansaamaa laidunnettua, viljeltyä ja rakennettua ympäristöä perinneniityistä kylänraitteihin, kirkonkylistä asumalähiöihin ja puistoihin mukaanlukien teolliset tuotantoympäristöt. 

Katso kohteet alla olevasta karttapalvelusta. Taustakartaksi voit valita muun muassa ilmakuvan (imaginery). Kohdekuvaus aukeaa klikkaamalla kohdetta. Selvitys on parhaillaan luonnoksena nähtävillä. Nettilomake palautteen jättämistä varten

 

Katso tästä, miten selvitys on tehty ja miten kohteet on arvotettu (pdf)

Johdanto kulttuurimaisema- ja rakennuskanta-selvitykseen (pdf)

1. Tuusulanjoki

2. Hyrylän taajama ympäristöineen

3. Tuusulan Rantatie

4. Tuusulanjärven länsirannan maisema-alue

5. Nahkelan, Rusutjärven ja Siippoon maisema-alue

6. Pohjois-Tuusula

7. Kellokosken taajama

8. Jokelan taajama