Tuettu työtoiminta

Toimintakeskus Kettusessa järjestettävän tuetun työtoiminnan tarkoituksena on tarjota henkilölle hänen kykyihinsä mitoitettua, tarkoituksenmukaista, oikea-aikaista ja räätälöityä työtoimintaa, joka tapahtuu toimintakeskuksen ulkopuolella yksityisissä yrityksissä tai kunnan yksiköissä.

Tuetun työtoiminnan palvelu on työnluonteista toimintaa, joka on kohdennettu yli 16-vuotiaille kehitysvammaisille henkilöille, jotka omaavat tarvittavat taidot osallistuakseen tuettuun työtoimintaan.

Tuettu työtoiminta on huoltosuhteeseen perustuvaa eikä siitä makseta palkkaa, vaan toimeentulon takaa työkyvyttömyyseläke. Tuetusta työtoiminnasta maksetaan korvauksena työosuusrahaa.

Tuettuun työtoimintaan osallistuvalle ei tehdä työsopimuslain tarkoittamaa työsopimusta työpaikan kanssa vaan yhteistyösuunnitelma, johon yhdessä sovitut asiat kirjataan.

OPAS TYÖPAIKOILLE TUETUSTA TYÖTOIMINNASTA