Työtoiminta

Työtoiminta on monipuolista toimintaa, joka koostuu erilaisten tuotteiden valmistamisesta omina tuotteina ja erilaisista työtehtävistä sekä itsensä kehittämisestä.

Toimintakeskus Kettusen työtoiminnan tarkoituksena on mahdollistaa asiakkaiden virkistyksellinen toiminta ja sosiaaliset kontaktit. Toiminta on kuntoutuksellista ja ylläpitävää.

Toiminnan avulla asiakasta tuetaan osallistumaan yhteiskuntaan. Ohjauksella pyritään kehittämään asiakkaan taitoja selviytyä ympäröivässä yhteisössä ja tarjota hänelle mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen. Työtoiminta mahdollistaa polun tuettuun työtoimintaan toimintakeskuksen ulkopuolelle ja sitä kautta itsenäisempään elämään.

Työtoiminta antaa päivälle sisältöä, hyvinvointia sekä tarpeellisuuden ja osallisuuden tunnetta.

Työtoiminta on monipuolista toimintaa, joka koostuu erilaisten tuotteiden valmistamisesta omina tuotteina ja erilaisista työtehtävistä sekä itsensä kehittämisestä. Toiminta tapahtuu pääasiassa toimintakeskuksessa ja on ryhmämuotoista.

Toiminnan sisältö koostuu:

  • kädentaitotuotteiden valmistuksesta omana tuotantona
  • oman yksikön ylläpitoon liittyvistä tehtävistä (piha-, siivous- ja keittiötyöt ja kodinhoidolliset tehtävät)
  • alihankintatöistä
  • arki- ja työelämätaitojen harjoittelemisesta
  • tietotekniikasta
  • liikunnasta

 

Pihatöitä                  Kädentaitoja