Työtoiminta

Työtoiminta on monipuolista toimintaa, joka koostuu mm. erilaisista kädentaidoista, työtehtävistä sekä itsensä kehittämisestä.

Toimintakeskus Kettusen työtoiminnan tarkoituksena on mahdollistaa asiakkaiden virkistyksellinen toiminta ja sosiaaliset kontaktit. Toiminta on kuntoutuksellista ja ylläpitävää.

Toiminnan avulla asiakasta tuetaan osallistumaan yhteiskuntaan. Ohjauksella pyritään kehittämään asiakkaan taitoja selviytyä ympäröivässä yhteisössä ja tarjota hänelle mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen. Työtoiminta mahdollistaa polun tuettuun työtoimintaan toimintakeskuksen ulkopuolelle ja sitä kautta itsenäisempään elämään.

Työtoiminta antaa päivälle sisältöä, hyvinvointia sekä tarpeellisuuden ja osallisuuden tunnetta.

Työtoiminta on monipuolista toimintaa, joka koostuu erilaisista kädentaidoista, työtehtävistä sekä itsensä kehittämisestä. Toiminta tapahtuu pääasiassa toimintakeskuksessa ja on ryhmämuotoista.

Toiminnan sisältö koostuu:

  • erilaisista kädentaidoista ja muusta luovasta toiminnasta
  • oman yksikön ylläpitoon liittyvistä tehtävistä (piha-, siivous- ja keittiötyöt ja kodinhoidolliset tehtävät)
  • arki- ja työelämätaitojen harjoittelemisesta
  • tietotekniikasta
  • liikunnasta

Myös kahvila Ketun toiminta on yksi työtoiminnan muoto. Kahvila Kettu on avoinna keskiviikkoisin klo 10-14 Etelä-Tuusulan sosiaali- ja terveysaseman alakerran kahvilan tiloissa (A-ovi).

 

Pihatöitä                  Kädentaitoja