A

Tietosuoja

Henkilötietolaki (523/99) 10§ ja 24§:n mukainen rekisteriseloste, jossa esitetään sekä rekisteriselosteen tiedot että rekisteröidylle tai hänen edustajalleen annettava informaatio henkilötietojen käsittelystä.