Henkilötietolain mukaisia rekisteriselosteita

Henkilötietolaki (523/99) 10§ ja 24§:n mukaisia rekisteriselosteita, joissa esitetään sekä rekisteriselosteen tiedot että rekisteröidylle tai hänen edustajalleen annettava informaatio henkilötietojen käsittelystä. (Nämä selosteet tullaan päivittämän EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisiksi.)