Tilapäishoito

Yhteystiedot

Lisätietoja tilapäisestä perhehoidosta palveluohjaaja
Sari Liukola

www.perhehoitoliitto.fi

Tilapäishoito on lyhytaikaiseen hoidontarpeeseen vastaava palvelu, jota järjestetään lyhytaikaisina jaksoina tunti- tai vuorokausihoitona.  Palvelu toteutetaan tilapäisenä perhehoitona, yksityisen palveluntuottajan, kuntayhtymän  tai säätiön toimesta.

Tilapäinen perhehoito

Tilapäinen perhehoito on yksityisen henkilön omassa kodissaan tai vammaispalvelun asiakkaan kotona tapahtuvaa hoitoa, kasvatusta ja ohjausta. Se on yksi palvelumuoto mahdollistamaan omaishoitajien vapaat ja erityishuoltona myönnetyt tilapäishoidot. Tilapäinen perhehoito toteutetaan vuorokausi tai tuntihoitona perheen tarpeen mukaan, pääsääntöisesti iltaisin tai viikonloppuisin.

Vammaispalvelut solmii tilapäisen perhehoitajan kanssa toimeksiantosopimuksen. Tilapäisestä perhehoidosta maksetaan hoitopalkkio ja kulukorvaus. Tilapäinen perhehoito perustuu perhehoitolakiin ja asetukseen.

Alle 16 vuotiaalle perhehoito on maksutonta. Sosiaalihuoltolain (710/1982) 25 §:ssä tarkoitetusta perhehoidosta, lukuun ottamatta lastensuojelulain perusteella järjestettyä perhehoitoa, voidaan periä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7 c §:ssä säädetty maksu.