Pysäköintinormin päivittäminen

Tuusulassa pitkään sovellettujen pysäköintipaikkojen vähimmäisnormien arviointiin on tullut aihetta mm. keskusta-alueiden tehostumisen, liikkumistottumusten muutosten, väestön ikääntymisen ja ruokakuntien pienentymisen sekä elämäntavaksi valitun autottomuuden lisääntymisen vuoksi. Erityisesti hyvään joukkoliikenteeseen tukeutuvien ydinkeskustojen alueella autonomistus ja pysäköintitarve on muita alueita pienempi. Tältä pohjalta on aihetta tarkastella, miten uuden keskustan osayleiskaavan pysäköintinormeihin voitaisiin sisällyttää todelliset pysäköintitarpeet huomioon ottavaa joustoa. Tällä on erityistä merkitystä myös rakennuskustannuksiin erityisesti niillä alueilla, joilla autopaikat sijoitetaan rakenteisiin - siten oikean autopaikkamäärän määrittäminen vaikuttaa myös asuntojen hintoihin.

Vähimmäisnormi määritellään kullekin kohteelle asemakaavassa, mikä tarkoittaa sitä, että normin osalta tehtävät päätökset tulevat käytäntöön vasta asemakaavaa laadittaessa tai muutettaessa.

Päivitetty pysäköntinormi

 Tuusulan pysäköintinormi 2015

Materiaali 

Kuntakehityslautakunnan päätös pysäköintinormin päivittämisestä tehtiin 22.10.2014, alla tähän liittyvät liitteet

Liite A - Pysäköintinormit 1999

Liite B - Pysäköintiselvitys_tuusula_2010  

Liite C - Järvenpään selvitys

Liite D - Autopaikoitus ja   pysäköintiratkaisut kunnissa / Kuntaliitto

Liite E 1 - pysäköintinormit tark   Etelä-Tuusula

Liite E 2 - pysäköintinormit tark   Kellokoski

Liite E 3 - pysäköintinormit tark Jokela  

 

Yhteyshenkilö

liikenneinsinööri Jukka-Matti Laakso, p. 040 314 3569.