Kotiutus- ja arviointiyksikkö

Yhteystiedot

Tuusulan pääterveysasema, os. Hyryläntie 13 A, 3. krs

Kanslia (24/7), p. 040 314 3650 

Kotiutushoitaja, p. 040 314 3632

Kotiutus- ja arviointiyksikössä hoidetaan 65 vuotta täyttäneitä asiakkaita, joilla ei ole akuuttia sairaanhoidon tarvetta, mutta he tarvitsevat kuntoutusta, arviointia tai palveluiden selvittelyä.  Jakson tavoitteena on kotiutuminen tai palveluasumiseen siirtyminen. Omaiset, läheiset, moniammatillinen SAS-työryhmä (selvitä-arvioi-sijoita) ja kotihoito ovat yhteistyökumppaneina hoidon ja kotiutuksen suunnittelussa. 

Yksikössä tehdään toimintakyvyn eri osa-alueisiin sekä apuvälineiden ja jatkohoidon tarpeeseen liittyvää arviointia. Hoitojakson aikana selvitetään kotona asumisen keskeisiä tekijöitä kuten toimintakykyä, hygieniaa, ravitsemusta ja lääkehoitoa. Hoitojaksonpituudet ovat pääsääntöisesti muutamasta viikosta enintään kolmeen kuukauteen. Päivittäisistä toiminnoista selviytymistä voidaan arvioida myös asiakkaan kotona.

Päivittäistä hoitotyötä toteutetaan aktivoivalla työotteella, yksilöllisesti, asiakkaan omat voimavarat huomioiden. Rohkaisemme mielellämme omaisia osallistumaan potilaan hoitoon (esim. ruokailussa avustamiseen) ja hoidon suunnitteluun yhteistyössä hoitajien kanssa. Hoitoneuvotteluja järjestetään tilanteen niin vaatiessa.

Toimimme osastolla asiakaslähtöisesti, asiakkaamme yksilöllisyyttä ja ihmisarvoa kunnioittaen. Hänellä on oikeus turvalliseen ja luotettavaan hoitoon.

Yksikössä on 14 asiakaspaikkaa. Asiakkaan kokonaishoidon toteutukseen osallistuu moniammatillinen tiimi, joka koostuu sairaanhoitajista, perus-/lähihoitajista, kotiutushoitajasta ja tarvittaessa lääkäristä, fysioterapeutista, toimintaterapeutista sekä sosiaaliohjaajasta.

Lisätietoja: kotiutus- ja arviointiyksikön esimies Katja Nordström p. 040 314 3654

Vierailuaika yksikössä on ensisijaisesti klo 13-19.

Omavalvontasuunnitelma

Kotiutus- ja arviointiyksikön omavalvontasuunnitelma