Hyrylän keskustan ideakilpailu 2015

OHJ kilpailuohjelma final kuva

Keskustan ydinkortteleille haetaan ideoita ja toteuttamisvalmiutta kutsukilpailun kautta. Kilpailun tavoitteena on saada keskustaytimestä tunnistettava, elinvoimainen, toiminnoiltaan ja palveluiltaan monipuolinen ja myös jalankulkijalle miellyttävä urbaani ympäristö - keskustaytimeen arkkitehtonisesti ja kaupunkikuvallisesti laadukas ratkaisu, jolla on samalla hyvät toteuttamisen edellytykset.

 


Lisätietoja:

Mika Heikkilä

Arkkitehti SAFA,

Kaavasuunnittelija

Tuusulan kunta,

Kaavoitus