Erityisryhmien investointiavustukset

Asuminen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) myöntää erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi avustuksia, joilla pyritään lisäämään asumiskustannuksiltaan kohtuullisten ja käyttötarkoitukseensa soveltuvien vuokra-asuntojen tarjontaa. Erityisryhmiksi luetaan esimerkiksi asunnottomat, pakolaiset, mielenterveys- ja päihdeongelmaiset, vammaiset henkilöt, muistisairaat ja huonokuntoiset vanhukset.

Avustuksen enimmäissuuruudet on porrastettu kohteiden mukaan siten, että mitä enemmän asumista tukevia poikkeuksellisia ratkaisuja asunnossa tarvitaan, sitä korkeammaksi avustusprosentti voi nousta. Enimmäisprosentit ovat 10, 25, 40 ja 50 % hyväksytyistä investointikustannuksista.

ARA myöntää ja maksaa avustuksen.

Hakuaika

Kuuma-kunnat julistavat erityisryhmien investointiavustukset ja saman hankkeen korkotukilainat haettaviksi niin, että kunnan on mahdollista toimittaa hakemusasiakirjat lausuntoineen ARAan määräaikaan mennessä. Hankkeella on oltava kunnan puolto. Hakemukset tulee toimittaa Tuusulan kunnan kirjaamoon (2) viikkoa ennen hakuajan päättymistä. Kunta lähettää hakemukset lausuntoineen edelleen ARA:lle. 

Hakemukset, jotka toimitetaan ARAan vuosittain asetetun määräajan jälkeen, jätetään käsittelemättä. Hakemuksia ei palauteta.

Avustuksen hakeminen

Avustusta voivat saada sellaiset hankkeet, joille voidaan myöntää myös korkotukilainaa. Avustus voidaan myöntää rakentamista, hankintaa ja perusparantamista varten.

Edellytyksenä avustuksen saamiselle on, että vuokratalo tai -asunnot soveltuvat erityisryhmän käyttöön ja että erityisryhmään kuuluvilla on pitkäaikaista asunnontarvetta paikkakunnalla.  Hankesuunnitelmassa on osoitettava, että hanke on kokonaisuudessaan taloudellisesti ja toiminnallisesti perusteltu.

Hankkeella on oltava kunnan puolto. Sen lisäksi tarvitaan Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän (Keusote) sitova lausunto, jos on kyse hankkeesta, jossa asuminen edellyttää tavanomaista enemmän tukipalveluita ja niiden lisäksi merkittävästi erityisiä tila- tai varusteratkaisuja asuinrakennukseen tai asuntoon (tukiluoka II, III, IV).

Hakuohjeet sekä hakemukset löytyvät ARAn verkkosivuilta www.ara.fi (http://www.ara.fi/) kohdasta Lainat ja avustukset/Erityisryhmien investointiavustukset.

Lisätietoja ja palautusosoite

Asuntotoimenpäällikkö Outi Hämäläinen, p. 040 314 3030

Tuusulan kunta
Asuntopalvelut
PL 60, 04301 Tuusula