Palveluseteli

Palveluseteli on yksi tapa järjestää sosiaali- ja terveyspalveluja, jotka kuuluvat kunnan vastuulle. Palveluseteli lisää asiakkaan valinnanvapautta ja parantaa palvelujen saatavuutta tarjoamalla vaihtoehdon kunnan itse tuottamalle tai ostamalle palvelulle.

Mikä on palveluseteli?

Palveluseteli on kunnan myöntämä sitoumus maksaa palveluntuottajan tuottamasta palvelusta ennalta määrätty kustannus, mikä on palvelusetelin arvo. Palvelusetelin arvo voi kattaa ostetun palvelun kokonaan tai osittain, jolloin asiakas maksaa palveluntuottajalle omavastuuosuuden. 

Asiakas voi itse valita palveluntuottajan omien mieltymystensä ja tarpeidensa mukaisesti kunnan hyväksymistä palveluntuottajista. Palveluseteli myönnetään asiakkaalle sosiaali- ja terveystoimen edustajan tekemän palveluntarpeen arvioinnin perusteella. Palvelun kriteerit täyttävä asiakas saa itse valita, ottaako hän palvelusetelin käyttöönsä.

Mitä palveluja palvelusetelillä voi hankkia Tuusulassa?

Sosiaali- ja terveyspalveluissa on päätetty ottaa palveluseteli käyttöön asteittain yksi palvelu kerrallaan. Tuusulassa palveluseteli on tällä hetkellä käytössä seuraavissa sosiaali- ja terveyspalveluissa:

ja kevään 2016 aikana se tulee käyttöön tehostetussa palveluasumisessa.

Palvelusetelin palveluntuottajat

Palveluntuottajat, jotka täyttävät kunnan määrittämät hyväksymiskriteerit, voivat toimia palvelusetelin palveluntuottajina (lue lisää palveluntuottajaksi hakeutumisesta). Asiakkaat voivat tutustua kunnan hyväksymiin palveluntuottajiin ja vertailla niitä keskenään Parasta palvelua.fi-sivustolla. Järjestelmään kirjautumalla pääsee tarkastelemaan omia palveluseteleitä, tietoja ja palvelutapahtumia. 

Palvelusetelien ongelmatilanteet

Reklamaatiotilanteessa asiakkaan tulee ilmoittaa tyytymättömyydestään palveluntuottajalle. Asiakasta pyydetään ensisijaisesta ratkaisemaan erimielisyydet palveluntuottajan kanssa. Jos ratkaisua ei kuitenkaan synny, asiakas voi tehdä kirjallisen valituksen kuluttajariitalautakuntaan.

Reklamaation syynä voi olla esimerkiksi palvelun viivästys, virhe tai palvelun aiheuttama vahinko. Jos asiakas saa huonoa palvelua, siitä voi tehdä muistutuksen kunnalle tai olla yhteydessä potilas- tai sosiaaliasiamieheen. Palautetta saa antaa suoraan palveluntuottajalle tai kunnalle palvelun laadusta ja muista palveluun liittyvistä asioista. Palaute voi olla sekä risuja että ruusuja.