Lapsiperheiden kotipalvelun palveluseteli

Tuusulan kunta myöntää oman palvelutoiminnan ohella asiakkaille palveluseteleitä lapsiperheiden kotipalvelun palvelumaksuun. Palvelusetelillä lapsiperheiden kotipalvelun asiakas voi hankkia hänelle myönnettyä tilapäistä kotihoitoa itse valitsemaltaan kunnan hyväksymältä palveluntuottajalta.

Miten palveluseteli toimii?

Asiakas valitsee palveluntuottajan kunnan hyväksymistä palveluseteliyrittäjistä. Asiakas ja tuottaja sopivat palvelun tuottamisen ajankohdasta ja tuotettavan palvelun tarkemmista yksityiskohdista. Asiakas tekee yrittäjän kanssa sopimuksen. Kunta maksaa korvausta palveluntuottajalle vain niiden asiakkaiden käyttämistä palveluista, joille se on tehnyt päätöksen palvelusetelien myöntämisestä. Asiakas maksaa omavastuuosuutena palvelusetelin arvon ja palvelun hinnan erotuksen.

Miten palvelusetelin voi saada?

Asiakkaalle myönnetään palveluseteli tehtyyn palvelutarpeen arviointiin perustuen. Jos asiakas täyttää palvelun kriteerit, palvelu järjestetään hänelle joko kunnan itse tuottamana palveluna tai palvelusetelillä. Asiakas saa itse valita, ottaako hän palvelusetelin käyttöönsä. Valinnan tekemiseksi asiakkaalle kerrotaan eri palveluseteliyrittäjien hinnat ja muut mahdolliset kustannukset ja ohjataan ottamaan huomioon niistä maksettavaksi jäävä omavastuuosuus.

Jos asiakas valitsee palvelusetelin lapsiperheiden kotipalvelun järjestämiseksi, hänen tulee ottaa yhteyttä kunnan hyväksymään palveluntuottajaan. Yhteydenotto voi tapahtua sähköisessä palvelusetelijärjestelmässä tai esim. soittamalla tai sähköpostilla palveluntuottajalle. Sähköisen järjestelmän käyttöön saa tarvittaessa saa opastusta kunnan työntekijöiltä. Lisäksi ohjevideoita järjestelmän käyttöön löytyy Parasta palvelua -sivuilta.

Yhden palvelusetelin arvo on 23 euroa/tunti. Asiakas maksaa itse palvelusetelin ja palveluntuottajan määrittelemän hinnan välisen erotuksen. Palveluseteli on henkilökohtainen, eikä sitä voi muuttaa rahaksi. Palveluseteliä ei voida käyttää muuhun palveluun kuin mihin se on myönnetty.

Lapsiperheiden kotipalvelun nettisivut

Palveluntuottajien tiedot ja niiden vertailu

Palvelusetelituottajien tiedot löytyvät Palveluseteli- ja ostopalvelut (PSOP)- järjestelmästä.