Varhaiskasvatuspaikan vaihtaminen

Mikäli haluat hakea lapsellesi varhaiskasvatuspaikkaa toisesta kunnallisesta varhaiskasvatusyksiköstä, tee muutosilmoitus 31.1.2022 mennessä eDaisyssä, Muutosilmoitus/Toive hoitopaikan vaihtamisesta. Palveluohjaajalta voit tiedustella paikkatilannetta toivomassasi varhaiskasvatusyksikössä tai alueella.

Ensisijaisina siirtoina toteutetaan perhepäivähoidosta ja vuorohoidosta päiväpäiväkotiin siirtyvät lapset. Pääsääntöisesti perhepäivähoidosta siirtyvät 4-5-vuotiaat.

Siirtotoiveet huomioidaan lähipalveluperiaatteiden mukaisesti. Jos päiväkotien väli on alle 3 km, siirtoa ei huomioida ilman perusteltua syytä (sisarus, kuljettamisen haaste eli perheellä ei ole autoa käytössä).


 
Päivitetty: 9.3.2022