Sijaisapua omaishoitajille lyhyisiin sijaistuksiin

Yhteystiedot

Sijaisavun työntekijä

lähihoitaja Minna Härkönen
p. 040 314 4670
Puhelinaika maanantaisin klo 8-9.30, muuna aikana voi jättää vastaajaan soittopyynnön
minna.harkonen@tuusula.fi

Tuusulan kunnan omaishoidon sijaisavusta voi saada työntekijän kotiin 1-4 tunniksi omaishoitajan sijaiseksi. Sijaisen voi tilata, jos omaishoitaja tarvitsee omaa aikaa esimerkiksi asioidensa hoitoon, virkistykseen, harrastamiseen tai lepoon. Sijaisavun työntekijä huolehtii käyntiensä aikana omaishoidettavasta ja auttaa häntä tarvittaessa päivittäisissä toiminnoissa tai ulkoilussa. Sijaisapukäynnin sisältö suunnitellaan omaishoitajan ja omaishoidettavan tarpeiden mukaan ja yhdessä heidän kanssaan. Sijaisavun työntekijä lähihoitajana pystyy tekemään käyntiensä aikana tarvittavat hoitotoimenpiteet, kuten lääkkeiden annon tai haavanhoidon. Palvelu on käytettävissä arkipäivinä klo 8-16. Erityistilanteissa apua voi saada iltaisin klo 22 saakka. Viikonloppuisin palvelua ei ole.

Palvelun määrät ja perusteet

Yhden sijaisavun käynnin pituus on 1-4 tuntia. Palvelua on mahdollista saada enintään 80 tuntia vuodessa (8 tuntia kuukaudessa). Enimmäismääristä voidaan kuitenkin poiketa, jos työntekijäresurssit ja palvelutilaukset mahdollistavat suurem-mat tuntimäärät. Sijaisapu on tarkoitettu 18 vuotta täyttäneiden omaishoitajille joilla on toimeksiantosopimus Tuusulan kunnan kanssa. Etusijalla palvelun saamisessa ovat ne omaishoitajat, jotka eivät käytä lakisääteisiä vapaapäiviään eivätkä muita kunnallisia palveluja, kuten lyhytaikaishoitoa, päivätoimintaa tai kotihoidon palveluja tai käyttävät niitä hyvin vähän. Varaustilanteen salliessa palvelua voidaan antaa muillekin omaishoitajille.

Omaishoidon tuesta vastaava sosiaaliohjaaja tai -työntekijä sopivat omaishoidon sijaisavusta omaishoidon hoito- ja palvelusuunnitelman laatimisen yhteydessä tai myöhemmin, jos palvelun tarve tulee.

Palvelun hinta

Omaishoidettava maksaa palvelusta asiakasmaksun, joka vuonna 2016 on 5,00 euroa/tunti.

Lomittajapalvelu ei vähennä omaishoidon palkkiota eikä omaishoitajan oikeutta lakisääteisiin vapaisiin.

Palvelun tilaaminen

Sijaisavun työntekijänä toimii lähihoitaja Minna Härkönen. Palvelun voi tilata suoraan häneltä, p. 040 314 4670. Puhelin-aika on maanantaisin klo 8-9.30, muuna aikana voi jättää vastaajaan soittopyynnön. Yhteydenotot voi tehdä myös sähköpostilla: minna.harkonen@tuusula.fi.

Jos omaishoitajalla on sovittu tärkeä meno (esim. aika lääkärille), kannattaa sijaisapu varata hyvissä ajoin. Pyrimme toteuttamaan varatut käynnit, mutta joskus saatamme joutua peruuttamaan tai muuttamaan ajan, koska Tuusulassa työskentelee vain yksi lomittaja.

Mikäli tarve sijaisapuun peruuntuu, tulee sijaisapukäynti peruuttaa hyvissä ajoin.