Omaishoidon vapaan palveluseteli

Palveluseteli on vaihtoehtoinen tapa järjestää omaishoitajan lakisääteistä vapaata kunnan oman palvelutoiminnan ohella. Palvelusetelillä omaishoitaja voi valita haluamansa palveluntuottajan kunnan hyväksymien palveluntuottajien joukosta.

Miten palveluseteli toimii?

Asiakas valitsee palveluntuottajan kunnan hyväksymistä palveluseteliyrittäjistä. Asiakas ja tuottaja sopivat palvelun tuottamisen ajankohdasta ja tuotettavan palvelun tarkemmista yksityiskohdista. Asiakas tekee yrittäjän kanssa sopimuksen. Kunta maksaa korvausta palveluntuottajalle vain niiden asiakkaiden käyttämistä palveluista, joille se on tehnyt päätöksen palvelusetelien myöntämisestä. Asiakas maksaa omavastuuosuutena palvelusetelin arvon ja palvelun hinnan erotuksen.

Miten palvelusetelin voi saada?

Palveluseteli voidaan myöntää omaishoidettavalle, jonka omaishoitaja on tehnyt kunnan kanssa omaishoitosopimuksen ja jolla on oikeus omaishoitajan lakisääteisiin vapaisiin. Päätöksen palvelusetelin myöntämisestä tekevät omaishoidon tukea hoitavat kunnan viranhaltijat. Jos asiakas täyttää palvelun kriteerit, palvelu järjestetään hänelle joko kunnan itse tuottamana palveluna tai palvelusetelillä. Asiakas saa itse valita, ottaako hän palvelusetelin käyttöönsä. Valinnan tekemiseksi asiakkaalle kerrotaan eri palveluseteliyrittäjien hinnat ja muut mahdolliset kustannukset ja ohjataan ottamaan huomioon niistä maksettavaksi jäävä omavastuuosuus.

Jos asiakas valitsee palvelusetelin omaishoidon vapaan järjestämiseksi, hänen tulee ottaa yhteyttä kunnan hyväksymään palveluntuottajaan. Yhteydenotto voi tapahtua sähköisessä palvelusetelijärjestelmässä tai esim. soittamalla tai sähköpostilla palveluntuottajalle. Sähköisen järjestelmän käyttöön saa tarvittaessa saa opastusta kunnan työntekijöiltä. Lisäksi ohjevideoita järjestelmän käyttöön löytyy Parasta palvelua -sivuilta.

Yhden palvelusetelin arvo on 110 euroa yhtä vapaata vuorokautta kohden ja yhteensä 330 euroa kuukautta kohden vuonna 2016. Omaishoitaja voi käyttää kerralla koko palvelusetelin tai vain osan siitä tai yhdistää palvelusetelit pidemmäksi vapaaksi. Asiakas maksaa itse palvelusetelin ja palveluntuottajan määrittelemän hinnan välisen erotuksen. Palveluseteli on henkilökohtainen, eikä sitä voi muuttaa rahaksi. Palveluseteliä ei voida käyttää muuhun palveluun kuin mihin se on myönnetty.

Omaishoidon tuen nettisivut                   
Ohje omaishoitajalle, omaishoidon vapaan palveluseteli

Palveluntuottajien tiedot ja niiden vertailu

Palvelusetelituottajien tiedot löytyvät Palveluseteli- ja ostopalvelut (PSOP)- järjestelmästä.