SUUTARINTIEN SUUNNITTELU- JA TONTINLUOVUTUSKILPAILU

SUUTARINTIEN SUUNNITTELU- JA TONTINLUOVUTUSKILPAILU  1.7.-30.9.2016

Hyvät rakennusliikkeiden edustajat ja yhteistyökumppanit,

Tuusulan kunta järjestää Hyrylän taajaman Suutarintien asemakaavan (kaava 3517) muutosalueen asuinkerrostalo- ja pysäköintitalokorttelialueita koskevan suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun. Korttelit sijaitsevat Hyrylän keskeisellä paikalla, Suutarintien ja Hyryläntien kulmauksessa. Asemakaavan muutosluonnosten mukainen rakennusoikeus, vaihtoehdosta riippuen, on välillä 9 600 k-m² - 16 100 k-m². Kilpailun tarkoituksena on saada kortteleille mahdollisimman korkeatasoiset suunnitelmat sekä toteuttajat. Kilpailu on avoin.

Opaskartta

Kaavan 3517 sivuille

Yhteyshenkilöt

Suunnitteluun ja kilpailutukseen liittyvät lisätiedot: kaavasuunnittelija Teija Hallenberg, 040-314 3039, teija.hallenberg@tuusula.fi

toissijaisesti 1.8.2016 alkaen kaavoituspäällikkö Asko Honkanen, 040-314 2012, asko.honkanen@tuusula.fi

Tavoitteet ja valintakriteerit:

Kilpailun tarkoituksena on saada kortteleille laadultaan mahdollisimman korkeatasoiset suunnitelmat, joissa tuodaan esiin Hyrylän sotilasperinnettä sekä suunnitelmien toteuttajien omaleimaset kehitysajatukset. Erityistä huomiota vaatii rakenteellinen pysäköintiratkaisu, asuinkerrostalojen tonteille sijoittuvat autopaikat tulee suunnitella rakenteellisina. Kortteliin 8069 tulee suunnitella pysäköintitalo.

Hakija voi olla toteuttamisesta vastaava rakennuttaja, rakennusliike, muu aluekehittämisestä vastaava taho tai niiden työyhteenliittymä. Valittava taho vastaa rakennusten ja tonttien suunnittelusta ja toteutuksesta. Kilpailusuunnitelman lisäksi hakijoita pyydetään esittämään toteutuksen aikataulu sekä toteuttamisvarmuutta osoittavat seikat.

Hakijoiden tulee laatia alustavat korttelisuunnitelmat, rakennusten viitesuunnitelmat ja pysäköintiratkaisu sekä tehdä €/k-m² perusteinen ostotarjous yhdestä tai useammasta suunnitelmansa mukaisista tonteista. Tarkemmat ohjeet oheisesta kilpailukutsusta.

Kilpailukutsu liitteineen

Kilpailun etenemiskaavio

Suutarintien asemakaavaluonnokset dwg

Vaihtoehto A

Vaihtoehto B

Vaihtoehto C

Vaihtoehto D

Vaihtoehto E

Pohjakartta

Suutarintien johtokartta

Pohjavesiputket_gk25 Model

Suutarintie asemapiirustus ja tyyppipoikkileikkaukset

Hyryläntie tasauspiirustus


Kilpailuun osallistuja saa tarvittaessa pohjakartan myös laajemmalta alueelta.

Näiden lisäksi on suunnittelua tukemaan saatavilla seuraavat aineistot:

Laserkeilausaineisto

Keväällä 2015 laserkeilattu pistepilvi. Pistepilvi on luokiteltu automaattisesti eri luokkiin. Luokkina on mm. maanpinta, rakennukset sekä matala-, keski- ja korkeakasvillisuus.

Pistetiheys on 15p/m2. Taso- ja korkeustarkkuus kovilla pinnoilla 5cm. Aineisto toimitetaan las-muodossa.

Maanpinnan pintamalli

Laserkeilausaineiston maanpinnan avainpisteistä (Model key points) tuotettu maanpinnan pintamalli.

Pintamalli on kolmioverkko ja kolmion sivun maksimipituus on 10 metriä. Aineisto toimitetaan DWG-muodossa.

Ilmakuvat

Keväällä 2015 tehty ortokuvaus. Pikselitarkkuus on 5cm ja tasotarkkuus n. 5cm.

Aineisto toimitetaan ecw-muodossa.

Kaikki aineistot ovat ETRS-GK25- (EPSG:3879) ja N2000-järjestelmässä.