A

Asiakkaan ja potilaan oikeudet

Valinnanvapaus

Palveluseteli
Palveluseteli lisää asiakkaan valinnanvapautta ja parantaa palvelujen saatavuutta tarjoamalla vaihtoehdon kunnan itse tuottamalle tai ostamalle palvelulle.

Keski-Uudenmaan valinnanvapauskokeilu
Tuusula on mukana valinnanvapauskokeilussa yhdessä Keski-Uudenmaan sote-hankkeeseen kuuluvien kuntien kanssa: Tuusula, Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen

Terveysaseman vaihtaminen
Julkisen terveydenhuollon asiakkailla on mahdollisuus valita terveysasema ja erikoissairaanhoidon yksikkö kaikista Suomen julkisista terveysasemista ja sairaaloista.

Omalääkärin vaihtaminen
Omalääkärin vaihtopyynnön, mikäli sellainen on nimettynä, voi tehdä aikaisintaan vuoden kuluttua omalääkärin nimeämisestä. Jos henkilöllä ei ole nimettynä omalääkäriä, voi hän tehdä pyynnön omalääkärin nimeämiseksi perustelluista syistä. Käsittelyaika on noin 3 viikkoa lomakkeen vastaanottamisesta ja päätöstä voi tämän jälkeen tiedustella terveysasemien vastaanotoilta. 

Omalääkärin vaihto ja/tai nimeämispyyntölomake

Sosiaali- ja terveystoimialan luottamuselimet

Asiakkaan ja potilaan oikeudet

Asiakkailla ja potilailla on oikeus saada asianmukaista ja laadultaan hyvää palvelua sosiaali- ja terveydenhuollossa. Asiakkaiden ja potilaiden asema ja oikeudet turvataan laissa.

Sote-palveluiden järjestämisvastuu siirtyi 1.1.2018 kuntayhtymälle

Tuusulan kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu on siirtynyt 1.1.2018 alkaen Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveyspalvelut -kuntayhtymälle, eli kuntayhtymä vastaa siitä, että lailla säädetyt palvelut ja velvoitteet tulevat säännösten mukaisesti hoidetuiksi. Palveluiden tuottamisvastuu on edelleen Tuusulan kunnalla, eli palvelutuotanto jatkuu pääosin entisellään, kunnan henkilöstön toteuttamana, kunnan hallinnoimissa toimitiloissa.

Tutustu kuntayhtymään