Asiakkaan ja potilaan oikeudet

Valinnanvapaus

Palveluseteli
Palveluseteli lisää asiakkaan valinnanvapautta ja parantaa palvelujen saatavuutta tarjoamalla vaihtoehdon kunnan itse tuottamalle tai ostamalle palvelulle.

Uudenmaan alueellinen valinnanvapauskokeilu
Tuusula on mukana valinnanvapauskokeilussa yhdessä Keski-Uudenmaan sote-hankkeeseen kuuluvien kuntien kanssa: Tuusula, Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen

Terveysaseman vaihtaminen
Julkisen terveydenhuollon asiakkailla on mahdollisuus valita terveysasema ja erikoissairaanhoidon yksikkö kaikista Suomen julkisista terveysasemista ja sairaaloista.

Omalääkärin vaihtaminen
Omalääkärin vaihtopyynnön, mikäli sellainen on nimettynä, voi tehdä aikaisintaan vuoden kuluttua omalääkärin nimeämisestä. Jos henkilöllä ei ole nimettynä omalääkäriä, voi hän tehdä pyynnön omalääkärin nimeämiseksi perustelluista syistä. Käsittelyaika on noin 3 viikkoa lomakkeen vastaanottamisesta ja päätöstä voi tämän jälkeen tiedustella terveysasemien vastaanotoilta. 

Omalääkärin vaihto ja/tai nimeämispyyntölomake

Sosiaali- ja terveystoimialan luottamuselimet

Asiakkaan ja potilaan oikeudet

Asiakkailla ja potilailla on oikeus saada asianmukaista ja laadultaan hyvää palvelua sosiaali- ja terveydenhuollossa. Asiakkaiden ja potilaiden asema ja oikeudet turvataan laissa.

Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymä vastaa sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotannosta 1.1.2019 alkaen

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymään kuuluvat Tuusulan lisäksi Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi ja Pornainen. Kuntayhtymä on valmistellut sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen alueellista sote-mallia ja on mukana mm. valinnanvapauskokeilussa. Vuoden 2018 kuntayhtymä vastaa alueensa jäsenkuntien sote-palveluiden järjestämisestä, mutta 1.1.2019 alkaen myös kuntien sote-palvelujen tuotannosta.  

Tutustu kuntayhtymään