A

Asiakkaan ja potilaan oikeudet

Asiakkailla ja potilailla on oikeus saada asianmukaista ja laadultaan hyvää palvelua sosiaali- ja terveydenhuollossa. Asiakkaiden ja potilaiden asema ja oikeudet turvataan laissa.

Sosiaali- ja terveystoimialan luottamuselimet

Valinnanvapaus

Terveysaseman vaihtaminen
Julkisen terveydenhuollon asiakkailla on mahdollisuus valita terveysasema ja erikoissairaanhoidon yksikkö kaikista Suomen julkisista terveysasemista ja sairaaloista.

Palveluseteli
Palveluseteli lisää asiakkaan valinnanvapautta ja parantaa palvelujen saatavuutta tarjoamalla vaihtoehdon kunnan itse tuottamalle tai ostamalle palvelulle.

Valinnanvapauskokeilu Keski-Uudellamaalla

Tuusula on mukana valinnanvapauskokeilussa yhdessä Keski-Uudenmaan sote-hankkeeseen kuuluvien kuntien kanssa (Tuusula, Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen). Valinnanvapauskokeilua hallinnoi Hyvinkää ja ajankohtainen tieto löytyy osoitteesta: www.hyvinkaa.fi/ku-sote/ 

Valinnanvapauskokeilu tuottaa tietoa sosiaali- ja terveyspalveluiden valinnanvapautta koskevaan valmisteluun. Valinnanvapauslainsäädäntö säädetään osana sote-uudistusta. Valinnanvapauslain valmisteluun voi tutustua osoitteessa: alueuudistus.fi/soteuudistus/asiakkaan-valinnanvapaus.