A

Toimeentulotuki

Perustoimeentulotuki käsitellään Kelassa 1.1.2017 alkaen

Tammikuun 2017 hakemuksen voit jättää Kelaan

Kelan sähköinen asiointi tapahtuu osoitteessa: http://www.kela.fi/asiointi

Näin haet tukea Kelasta

Kelan toimeentulotukiohjeet löytyvät kelan etuusohjesivulta: http://www.kela.fi/kelan-etuusohjeet_ohjeet-etuuksittain

Toimeentulotuen hakemuslomakkeet:
jos haet vielä joulukuun toimeentulotukea:
- toimeentulotukihakemus (pdf) 
- toimeentulotuen jatkohakemus  (pdf)

Tulosta tarvittaessa hakemuksesi liitteeksi lisäselvitys omasta elämäntilanteestasi riippuen:
- Opiskelija: opiskelijan olosuhdeselvitys (pdf)
- Yrittäjä: selvitys yrityksestä saadusta tulosta (pdf)
- Asunnoton: asunnottoman olosuhdeselvitys (pdf) tai
- Työtön työnhakija: selvitys työnhausta (pdf)

Aluetoimistojen osoitetiedot ja aukioloajat.
Puhelinaika aikuissosiaalityön työntekijöille on ma, ti ja to klo 9 - 10 sekä ke klo 13 - 14.
Neuvonta- ja ohjauspuhelin
uusille asiakkaille ti ja to klo 10-11 p. 040 314 2061.


Toimeentulotuki on viimesijainen toimeentuloturvan muoto. Se on myönnetään yleensä kuukaudeksi kerrallaan sille kuukaudelle, jolloin hakemus on saapunut. Tuen tarkoituksena on turvata henkilön ja perheen toimeentulo ja edistää itsenäistä selviytymistä. Tuki on tarkoitettu tilanteisiin, joissa hakijan tai hänen perheensä tulot ja varat eivät riitä välttämättömiin ja kohtuullisiin jokapäiväisiin menoihin.

Toimeentulotuki muodostuu perustoimeentulotuesta (perusosa ja muut perusmenot), täydentävästä toimeentulotuesta ja ehkäisevästä toimeentulotuesta. Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntäminen säilyy edelleen kunnissa.

Toimeentulotukea haetaan pääsääntöisesti kirjallisesti. Täytetty hakemus ja sen liitteet palautetaan sosiaalitoimistoon. Toimeentulotukilain mukaan hakemus on käsiteltävä 7 työpäivän kuluessa. Jos hakemuksesta puuttuu liitteitä, käsittelyaika pitkittyy. Ensisijaiset etuudet tulee olla haettuna ennen toimeentulotuen hakemista.

Toimeentulotuen myöntää se kunta, jonka alueella henkilö tai perhe vakinaisesti oleskelee. Jos henkilö on toimeentulotuen tarpeessa ensisijaisen etuuden kuten eläkkeen, työttömyyspäivärahan, sairauspäivärahan, asumistuen, opintoetuuden tai muun vastaavan viivästymisen vuoksi, voidaan toimeentulotukea myöntää tulevaa etuutta vastaan. Toimeentulotuki voidaan periä takaisin, jos tukea on myönnetty esim. odotettavissa olevaa etuutta vastaan tai tukea on myönnetty virheellisin perustein. Toimeentulotukilaskelmassa hakijan tai perheen nettotulot ja varat lasketaan yhteen. Nettotuloista vähennetään kohtuulliset asumiskulut, perusosa sekä muut tukeen oikeuttavat menot. Oikeus toimeentulotukeen syntyy, jos laskelmaan hyväksytyt menot ovat suuremmat kuin tulot.

Sosiaalityöntekijä, erityissosiaaliohjaaja tai sosiaaliohjaaja käsittelevät erityistä selvitystä ja harkintaa vaativat toimeentulotukiasiat. Käsittely tapahtuu joko kirjallisen hakemuksen tai henkilökohtaisen ajanvarauksen perusteella. Sosiaaliviranomaisilla on oikeus saada asiakasta koskevia tietoja muilta viranomaisilta. Asiakastiedot rekisteröidään sosiaalitoimiston tietojärjestelmään.

Asiakkaalla on oikeus saada toimeentulotukipäätös seitsemän työpäivän kuluessa hakemuksen jättöpäivästä. Tämä edellyttää, että hakemuksessa esitetään kaikki päätöksenteossa tarvittavat selvitykset ja liitteet. Kiireellisessä tilanteessa toimeentulotukipäätös on tehtävänä samana tai viimeistään seuraavana arkipäivänä. Päätökseen tyytymättömällä on oikeus hakea muutosta päätökseen. Toimeentulotukipäätöksessä on ohjeet muutoksenhausta.

Lisätietoja toimeentulotuen hakemisesta saat toimeentulotuen hakijan ohjeesta (pdf) ja usein kysytyistä kysymyksistä.


Tuusulan kunta soveltaa toimeentulotuen myöntämisessä

- Sosiaali- ja terveysministeriön opasta
- Kuuma-kuntien toimeentulotukiohjetta

Toimeentulotukea säätelevät lait:
- Laki toimeentulotuesta 1412/1997
- Sosiaalihuoltolaki 1301/2014
- Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000 

 


 Kirjoittamalla hakukenttään oman osoitteesi, löydät alueesi sosiaalityöntekijän yhteystiedot: