A

Toimeentulotuki

Perustoimeentulotuki Kelasta 1.1.2017 alkaen

Kelan sähköinen asiointi tapahtuu osoitteessa:
http://www.kela.fi/asiointi

Näin haet tukea Kelasta

Kelan toimeentulotukiohjeet löytyvät kelan etuusohjesivulta.

Aluetoimistojen osoitetiedot ja aukioloajat. Puhelinaika aikuissosiaalityön työntekijöille on ma, ti ja to klo 9 - 10 sekä ke klo 13 - 14.

Neuvonta- ja ohjauspuhelin arkisin klo 9-11 p. 09 8718 4239.

Täydentävän toimeentulotuen hakemuslomake.


Toimeentulotuki muodostuu perustoimeentulotuesta, täydentävästä toimeentulotuesta ja ehkäisevästä toimeentulotuesta. Kela on vastannut perustoimeentulotuen myöntämisestä vuoden 2017 alusta alkaen. Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntäää edelleen se kunta, jonka alueella asut tai oleskelet. Yleensä täydentävän toimeentulotuen hakemus ohjataan Kelasta kunnan käsittelyyn. Jos täydentävän toimeentulotuen tarve tulee sen jälkeen, kun olet jo saanut Kelan päätöksen, voit myös jättää täydentävän toimeentulotuen hakemuksen suoraan kuntaan.

Toimeentulotukilain mukaan hakemus on käsiteltävä 7 työpäivän kuluessa. Jos hakemuksesta puuttuu liitteitä, käsittelyaika pitkittyy. Ensisijaiset etuudet tulee olla haettuna ennen toimeentulotuen hakemista.

Sosiaalityöntekijä, erityissosiaaliohjaaja tai sosiaaliohjaaja käsittelevät erityistä selvitystä ja harkintaa vaativat toimeentulotukiasiat. Käsittely tapahtuu joko kirjallisen hakemuksen tai henkilökohtaisen ajanvarauksen perusteella. Sosiaaliviranomaisilla on oikeus saada asiakasta koskevia tietoja muilta viranomaisilta. Asiakastiedot rekisteröidään sosiaalitoimiston tietojärjestelmään.

Päätökseen tyytymättömällä on oikeus hakea muutosta päätökseen. Toimeentulotukipäätöksessä on ohjeet muutoksenhausta.

Lisätietoja toimeentulotuen hakemisesta saat toimeentulotuen hakijan ohjeesta (pdf) ja usein kysytyistä kysymyksistä.


Tuusulan kunta soveltaa toimeentulotuen myöntämisessä

- Sosiaali- ja terveysministeriön opasta
- Kuuma-kuntien toimeentulotukiohjetta

Toimeentulotukea säätelevät lait:
- Laki toimeentulotuesta 1412/1997
- Sosiaalihuoltolaki 1301/2014
- Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000 

 


 Kirjoittamalla hakukenttään oman osoitteesi, löydät alueesi sosiaalityöntekijän yhteystiedot: