Jälkihuolto

Yhteystiedot

Jälkihuoltotyön yksikkö 
Kirkkotie 44, 04310 Tuusula

Työntekijöiden puhelinnumerot on koottu
Sijais- ja jälkihuoltotiimin -yhteystietoryhmään.

Lapsella tai nuorella on oikeus jälkihuoltoon huostaanoton tai vähintään puoli vuotta kestäneen avohuollon sijoituksen jälkeen 21-vuotiaaksi asti.
Nuorelle laaditaan jälkihuollon suunnitelma, johon kirjataan tukitoimet ja palvelut.

Nuori voi saada jälkihuollon tukitoimena esimerkiksi oman tukihenkilön, jonka kanssa opettelee asioiden hoitamista, arjen askareita ja itsenäistä asumista.


Jälkihuoltotyön yksikkö

 

 

 

 

 

 

 

Meidän talo

Tuusulan asumisvalmennusyksikön ”Meidän talon” toimintaa pilotoidaan ajalla 1.8.2017- 31.12.2018. Yksikkö on tarkoitettu 3 - 4 nuorelle. Asumisvalmennuksessa yhdistyy kaksi nuorten arjen hallinnan edistämisen kannalta tärkeää elementtiä: oma asunto ja lähellä olevan työntekijän tuki ja ohjaus. Asumisvalmennuksessa nuorille tarjotaan mahdollisuus tiiviiseen ja yksilölliseen tukityöskentelyyn samalla, kun he opettelevat omassa asunnossaan itsenäisen asumisen ja elämänhallinnan taitoja.

Omavalvonta

Omavalvontasuunnitelma on asiakirja, johon kirjataan kaikki keskeiset toimenpiteet, joilla palvelujen tuottajat itse valvovat toimintayksikköjään, henkilökunnan toimintaa sekä tuottamiensa palvelujen laatua. Lue palvelukohtaiset tiedot Perheiden tukipalvelujen omavalvontasuunnitelmasta(PDF).