Integroitu erityisryhmä

Varhaiskasvatus järjestetään integroidussa erityisryhmässä silloin, kun lapsen tuen tarve on vahvaa tai siitä on hänelle kehityksellistä hyötyä.  Integroitu erityisryhmä on pääsääntöisesti 12 lapsen pienryhmä, jossa on 3-6 vuotiaita lapsia, joista viisi on tehostettua tai erityistä tukea tarvitsevaa.  Ryhmän seitsemän ns. vertaislasta ovat erityislapselle tärkeitä malleja ja leikkikavereita hänen kehityksensä tukemiseksi.


Integroidun erityisryhmän toiminnan tavoitteena on vastata lasten yksilöllisiin tarpeisiin. Toiminta rakentuu lapsen vahvuuksille ja perustuu tiiviiseen yhteistyöhön huoltajien ja lasta kuntouttavien tahojen kanssa. Hyvä ja tiivis yhteistyö on tärkeä lähtökohta integroidun ryhmän ja lapsikohtaisen pedagogiikan suunnittelulle ja toteutukselle. 

Ryhmän toiminnasta vastaavat varhaiskasvatuksen erityisopettaja (veo) ja varhaiskasvatuksen opettaja yhteistyössä varhaiskasvatuksen lastenhoitajan ja avustajan kanssa.