Strategiset kehittämishankkeet ja projektit

Strategiset kehittämishankkeet

Vuonna 2014 käynnistyneen johtamisjärjestelmän uudistustyön tuloksena kunnassa päätettiin ottaa käyttöön pitkän tähtäimen kehittämisen tiekartta. Kehittämisen tiekartta muodostuu strategisista kehittämishankkeista, joilla pyritään jäntevöittämään kehittämisen kokonaisuuksia.

Vuonna 2014 määriteltyjä kehittämishankkeita (palveluverkko, ict-kehittämishanke, palvelumuotoilu, johtaminen ja osaaminen) terävöitettiin ja suunnattiin uudelleen vuoden 2015 aikana. Tuusulan kunnalle määriteltiin viisi strategista kehittämishanketta vuodelle 2016:

  • Vetovoiman kasvattaminen,
  • Talouden vahvistaminen,
  • Digitalisaation hyödyntäminen,
  • Asiakaslähtöiset palveluratkaisut sekä
  • Johtamisen ja osaamisen kehittäminen.

Strategisia kehittämishakkeita toteutetaan muun muassa talousarviossa hyväksyttyjen tavoitteiden, toimenpiteiden ja toteutusohjelmien sekä projektien avulla.

Lisätuietoja strategiasuunnittelija Heidi Hagman

 

Projektit

Tuusula otti käyttöön oman Tuike-projektimallin alkuvuodesta 2016.

Lisätietoja ict-kehittämispäällikkö Tuuli Karjalainen (projektitoimisto)