Uuden kunnan ja Tuusulan rakentaminen

Maakuntauudistus ja Uusi kunta

Kunnat ovat keskellä suuria siirtymiä, minkä seurauksena niiden rooli ja toimintatavat ovat muuttumassa. Maakuntauudistus sisältää sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen että aluehallintouudistuksen. Uudistusten myötä syntyy myös Uusi kunta.

Kuntien tulevaisuuteen vaikuttavat kuntalaisten tarpeita ja käyttäytymistä muuttavat globaalit trendit, maakuntauudistus, talouskehitys ja lainsäädännölliset muutokset. Samalla on huomioitava, että kunta myös luo itse tulevaisuuttaan: se muokkaa itse toiminnoillaan ja valinnoillaan toimintaympäristöään ja sen kehitystä.

Itsehallinnolliset kunnat ovat merkittäviä toimijoita suomalaisessa yhteiskunnassa. Ne edistävät paikallista yhteisöllisyyttä, hyvinvointia ja elinvoimaa.

Lue lisää uudesta kunnasta

Uusi strategia Uudelle kunnalle

Kuntastrategia uudistetaan tai päivitetään aina valtuustokauden vaihtuessa. Valtuustokauden aikana strategiaa voidaan tarkistaa, mikäli kunnan toimintaympäristössä tapahtuu merkittäviä kunnan toimintaan tai talouteen vaikuttavia muutoksia. Viimeksi kuntastrategia on uudistettu vuonna 2013. Uuden strategian laadinta käynnistyy kuntalaisia osallistaen syksyllä 2016. Valtuustokausi vaihtuu kesäkuussa 2017 ja tuolloin toimikautensa aloittava uusi valtuusto hyväksyy uudistetun strategian syksyllä 2017.