A

Yleistietoa Tuusulan Vedestä

Tuusulan vesihuoltoliikelaitos on kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnallinen liikelaitos, josta käytetään myös nimeä Tuusulan Vesi. Vesihuollon toiminta-alueet löytyvät Tuusulan karttapalvelusta

Toiminta-alueet ja taajama-alueiden rajat on esitetty teemakartalla, jonka voi ladata tästä -> Taajamat ja toiminta-alueet

Talousveden tuottaa jäsenkunnilleen Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä (TSV). Jätevesi johdetaan Keski-Uudenmaan vesiensuojelu liikelaitoskuntayhtymän (KUVES) meriviemäriin, ja jätevedet puhdistetaan Helsingin Viikinmäen jätevedenpuhdistamolla

Tuusulassa saamme nauttia pohjavedestä, jonka laadusta voi lukea lisää TSV:n sivuilta

Yleistietoa vedestä löydät Vesikoulusta