Tuusulan Veden toiminta ja toiminta-alueet

Tuusulan vesihuoltoliikelaitos on kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnallinen liikelaitos, josta käytetään myös nimeä Tuusulan Vesi. Vesihuollon toiminta-alueet löytyvät Tuusulan karttapalvelusta

Toiminta-alueet ja taajama-alueiden rajat on esitetty teemakartalla, jonka voi ladata tästä -> Taajamat ja toiminta-alueet

Vuonna 2001 voimaan tullut vesihuoltolaki (119/2001) velvoittaa taajamassa toiminta-alueella olevat kiinteistöt liittymään ja vesihuoltolaitoksen sallimaan liittämisen vesihuoltolaitokseen, ellei kunnan ympäristönsuojeluviranomainen hakemuksesta myönnä vapautusta liitämisvelvollisuudesta vesihuoltolaissa säädetyin perustein. Lisätietoja www.finlex.fi

Talousveden tuottaa jäsenkunnilleen Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä (TSV). Jätevesi johdetaan Keski-Uudenmaan vesiensuojelu liikelaitoskuntayhtymän (KUVES) meriviemäriin, ja jätevedet puhdistetaan Helsingin Viikinmäen jätevedenpuhdistamolla

Tuusulassa saamme nauttia pohjavedestä, jonka laadusta voi lukea lisää TSV:n sivuilta

Yleistietoa vedestä löydät Vesikoulusta