Leppärannankuja 14

Leppärannankuja 14 on myyty. Kiitos kaikille kohteesta kiinnostuneille!

 

Katso lisäkuvat ja drone-video Etuoven myynti-ilmoituksesta: http://www.etuovi.com/kohde/c84693

 

Tuusulan kunta myy avoimella tarjouskilpailulla Leppärannankuja 14:sta siellä sijaitsevine rakennuksineen. Tarjouskilpailun kohteen kiinteistötunnus on 858-413-6-23.

Haku on jatkuva. Haku on päättynyt.

Jätetyt tarjoukset avataan seuraavan kuukauden ensimmäisenä arkipäivänä.

Tarjouskilpailun pohjahinta: 92 800 €

Kohde myydään siinä kunnossa kuin se on.

Rakentamaan pääsee heti.

Näytöt sopimuksen mukaan: Timo Mattila / 040 314 3529, timo.mattila(at)tuusula.fi

 

Katso tarkemmat hakuohjeet tämän sivun lopusta.

 

Ostotarjouslomake

 

Rakennuspaikan perustiedot

Suunnittelutarveratkaisu voimassa 7.6.2019 saakka. Tässä ajassa rakennuslupa on jätettävä rakennusvalvontaan. Rakennuslupa-asian sähköinen avaaminen lupapiste.fi:ssä ei siis riitä, vaan lopullinen rakennuslupa on oltava jätettynä edellä mainittuun päivämäärään mennessä.

Suunnittelutarveratkaisu mahdollistaa uuden omakotitalon ja talousrakennuksen rakentamisen.

Omakotitalon enimmäiskoko: 300 k-m2

Talousrakennuksen enimmäiskoko: 40 k-m2

Kiinteistön pinta-ala: noin 9 784 m2

Rakentamaan pääsee heti.

Oma sähköliittymä, joka kuuluu kauppaan. Pääsulake: 3 x 25 A

Kiinteistön kautta kulkee yksityinen paineellinen vesi- ja jätevesijohto, joihin ostajalla on mahdollisuus liittyä.

 

Mummonmökin tiedot

Rakennusvuosi: noin 1930

Rakennuksen kerrosalaneliömetrit: noin 60k-m2. Pinta-alaa ei ole tarkemitattu.

Huoneita: 3h + k + et + vilpola + wc + kph

Kerroksia: 2

Kunto: Välttävä

Kunnon lisätiedot: Rakennuksen käyttötarkoitus on talousrakennus. Kohteessa on tehty kuntotarkastus 11.1.2016, joka päivitti 1.7.2009 tehdyn laajemman kuntotarkastuksen tilanteen. Korjaus- ja lisäselvitystarpeet ilmenevät kuntotarkastusraportista.

Lämmitys: Öljylämmitys

Ilmanvaihto: Painovoimainen

Energiatodistus: Ei

Sähköliittymä: Oma, kuuluu kauppaan. Pääsulake: 3 x 25 A

 

Kuntotarkastusraportti

Suunnittelutarveratkaisu

Suunnittelutarveratkaisu, vesihuollon liitoslausunto

Osayleiskaava ja kaavamerkinnät

Osayleiskaavan kaavaselostus

Kulttuurimaisema ja rakennuskanta, mm. Rusutjärven maisema-alue

Rakennusjärjestys

Leppärannan vaiheita 1927 - 1987

 

Muita kohdetietoja

Mummonmökki on ollut käytössä ja ylläpidettynä vielä syksyllä 2016, jolloin kiinteistöä käyttänyt vuokralainen poistui. Rakennuksen lämmitys katkaistiin keväällä 2018 ja patterit (viimeisimmän tiedon mukaan) on ilmattu tyhjäksi loppukesästä 2018.

Kiinteistöllä ei sijaitse juomavesikaivoa. Mummonmökin vesi kulki aiemmin Leppärannankuja 16 päärakennuksen kautta ja kyseisellä kiinteistöllä sijainneesta kaivosta. Tämä yhteys on nyt poikki. Vesiputket kulkevat edelleen maan alla.

Mummonmökillä on oma jätevesikaivo, joka sijaitsee Leppärannankuja 16:sta puolella (juuri ja juuri rajan yli). Jätevesikaivo on ollut aktiivisessa käytössä vuokralaisen aikana, mutta sen kunnosta ei ole tarkempaa tietoa. Jos ostaja haluaa käyttää kaivoa jatkossa, jää sen kunnon selvittäminen ja mahdollinen käyttökuntoon saattaminen hänen kustannukselleen.

Kiinteistön kautta kulkee yksityisesti rakennettu paineellinen vesi- ja viemärijohto, johon ostajalla on mahdollisuus liittyä ilman eri kustannuksia. Johtojen käyttäjät eivät ole järjestäytyneet vesiosuuskunnaksi.

Ulkopuolisten johdonomistajien kaapeleista kiinteistöllä kulkee ainakin Fortumin ja Elisan kaapeleita. Fortumin tolppamuuntamo sijaitsee kiinteistön länsireunassa, Kolistimentien ja Leppärannankujan kulmassa. Fortumin sähköjohto tulee ilmajohtona tolppamuuntamolta Leppärannankujan pohjoisreunaa pitkin talousrakennuksen ja sitä ympyröivän pihatien länsipuolella sijaitsevaan sähkötolppaan. Tästä johto siirtyy maan alle. Johtojen sijaintitieto sekä kaapelinäytöt ovat tilattavissa johtojen omistajilta.

Historian saatossa itse vedetyistä kaapeleista tiedetään ainakin huvilarakennuksen (Leppärannankuja 16) ja mummonmökin välillä kulkevat sähkökaapelit ja pihamaan valaisintolppien ja autotolppien kaapelit. Autotolpat, jotka eivät toimi, sijaitsevat Leppärannankuja 14 puolella. Valaisintolpat pääosin Leppärannankuja 16 puolella. Maanalaisten kaapeleiden sijainneista ei ole tietoa.

Ostajan on varauduttava siirtämään tarvittaessa (jos esim. rakentaminen sitä ostajan toimesta edellyttää) Fortumin ja Elisan sähkö- ja datakaapeleita.

Mummonmökissä sijaitsevan tulisijan historiaa on selvitelty vuonna 2009 ja takkauunin tunnisti Helsingin yliopistomuseo Arppeanumin museonjohtaja Kati Heinämies. Takkauuni on ilmeisesti Vilho Penttilän suunnittelema. Sitä ovat valmistaneet Tampereen (numerolla 86, vuonna 1909), Turun (numerolla 218, 1910-20- luvuilla) ja Ruoholahden kaakelitehtaat.

 

Usein kysyttyjä kysymyksiä:

- Voinko asua mummonmökissä?

Kiinteistöllä voi olla vain yksi asuinpaikka. Jos haluaisit virallisesti muuttaa mummonmökin käyttötarkoituksen talousrakennuksesta asuinrakennukseksi, menettäisit uuden 300 k-m2 omakotitalon rakentamismahdollisuuden.

- Voiko mummonmökin purkaa?

Leppäranta on osayleiskaavassa osoitettu kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi rakennetuksi kokonaisuudeksi (osoitteet 14 ja 16). Määräyksessä on edellytetty, että rakennus/rakennukset/rakennettu kokonaisuus tulee säilyttää siten, etteivät sen kulttuurihistorialliset arvot vaarannu. Käytännössä purkuluvan saaminen kohteelle on siis on hyvin epätodennäköistä, eikä siltä motiivilta kohdetta kannata ensi kädessä ostaa. Kohdetta saa remontoida tarvittavat luvat haettuaan ja saatuaan ja museovirastoon on myös syytä olla yhteydessä vaikkei remontti välttämättä lupaa vaatisikaan. Myyjällä on se käsitys, että erityisesti ulkoinen miljöö tulee säilyttää, eli ulkonäöllisesti mummonmökkiä ei voi muuttaa (remontoida voi kylläkin), mutta sisällä voi tehdä enemmänkin remonttia.

- Saanko kaataa kiinteistöllä olevan koivikon aina Kolistimentielle saakka?

Suunnittelutarveratkaisun mukaan koivikkoa tulee säilyttää mahdollisuuksien mukaan.

- Onko kiinteistöllä oma ranta?

Ei ole. Lähin yleinen uimaranta löytyy Rusutjärven itäreunalta, Hiekkarannankujan uimaranta: /tuusula/sivu.tmpl?sivu_id=2439

 

Tietoa tarjouskilpailun tontin hakijoille hakumenettelystä


Tarjous on toimitettava suljetussa kirjekuoressa kunnan kirjaamoon. Kuoreen merkintä "Leppärannankuja 14 - tarjouskilpailu". Tarjous voidaan toimittaa postitse osoitteeseen Tuusulan kunta/kirjaamo PL 60, 04301 Tuusula tai se voidaan jättää kunnan kirjaamoon käyntiosoitteessa Hyryläntie 16.

Hakuaika on jatkuva ja tarjouksia voi jättää milloin vain haun ollessa käynnissä. Haku on päättynyt. Jätetyt tarjoukset avataan ja käsitellään seuraavan kuukauden ensimmäisenä arkipäivänä.

Ruokakunta voi jättää ainoastaan yhden tarjouksen.

Pohjahinnan alittavia tarjouksia ei oteta huomioon. Leppärannankuja 14 pohjahinta on 92 800 euroa.

Kunta pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä tarjous.

Luovutuspäätöksen tekee kuntakehitysjohtaja.

Varausmaksu

Kunnalle tulee suorittaa varatusta kiinteistöstä 10 % suuruinen varausmaksu tontin saajan jättämästä tarjouksesta laskettuna laskua vastaan noin kahden viikon kuluessa kuntakehitysjohtajan luovutuspäätöksen tekemisestä. Ellei varausmaksua ole maksettu eräpäivään mennessä, päätös raukeaa ja kunnalla on oikeus luovuttaa tontti toiselle hakijalle. Varausmaksu hyvitetään kiinteistön saajalle kauppakirjan allekirjoituksen yhteydessä.

Kauppakirja

Kauppa­kirja on allekirjoitettava kolmen kuukauden kuluessa myyntipäätöksen lainvoimaisuudesta. Jos kauppakirjan allekirjoittaminen viivästyy ilman hyväksyttyä syytä, kun­nalla on oikeus peruuttaa tehty päätös ja luovut­taa kiinteistö toiselle hakijalle.

Kauppakirjan allekirjoitusti­laisuudesta sovitaan erik­seen. 

Kunta laatii kauppakirjan.