Aikakirjat kouluille

Tuusula-Seuran Aikakirja-sarjaa on julkaistu joka syksy vuodesta 1989 alkaen. Vuosien varrella sen artikkeleista on muodostunut tietovaranto, joka johdattelee Tuusulan historiaan, kulttuuriin ja tapahtumiin. Aikakirjoissa julkaistut artikkelit on lajiteltu teemoittain helpottamaan niiden hyödyntämistä koulumaailmassa. Tarkoitus on auttaa opettajia ja muita kotiseutumme historiasta, kulttuurista ja tapahtumista kiinnostuneita löytämään kirjasarjan runsaasta tarjonnasta kulloinkin sopivat artikkelit.

Artikkeliluettelossa on mukana Aikakirjat I - XXVI eli vuoteen 2015 asti. Lataa tästä Aikakirjojen artikkelit aiheittain (pdf)

Tuusula-Seuran Aikakirjat on hankittu kaikille Tuusulan kouluille ja myös tulevat kirjat toimitetaan.

Artikkeleiden teemat

I TUUSULAN PITÄJÄ / TUUSULAN KUNTA

 • HISTORIAA JA YLEISTÄ TUUSULASTA VUOSIEN VARRELTA
  Kuvausta Tuusulasta ja siitä miten kunnasta on tullut sellainen kun se nyt on. Tässä luvussa on yleisiä asioita jotka koskettavat kaikkia tuusulalaisia.
 • KYLÄT, KIELET, MURTEET JA ELÄMÄ TUUSULAN KYLISSÄ
  Artikkeleita Tuusulan kylistä kautta aikain. Kyläläisten kertomina, tutkijoiden tuottamina ja perinnetietona tarinoinnin menetelmällä. Esitellään Tuusulan murteita joita eri alueilla on puhuttu ja puhutaan. Kuvauksia kylien elämästä kuvaillen ja valokuvin, kuvauksia ihmisten arjesta ja juhlasta, erilaisista tapahtumista.

II MITEN TUUSULASSA ON ANSAITTU LEIPÄ

Artikkeleita työstä ja siitä miten tuusulalaiset ovat ansainneet elantonsa. Teollisuutta maatalousvaltaisessa Tuusulassa on ollut jo vuosisatoja, maantieliikenne ja soranajo on tuonut leipää moneen kotiin. Tuusulan vesistöt ja luonto yleensäkin on sijoitettu tähän lukuun. Erityisesti Tuusulanjärvi on virkistysaluekäytön lisäksi ollut merkittävä ravinnonlähde paikkakuntalaisille. Sillä on maakuntajärvenä yhä edelleen merkittävä taloudellinen arvo matkailun edistämisen näkökulmasta.

 • TEOLLISUUS JA RAKENTAMINEN / KÄSITYÖ- JA TEKSTIILITEOLLISUUS
 • KAUPPA JA RAVITSEMUS, LIIKETALOUS JA PANKKITOIMINTA
 • MAA- JA METSÄTALOUS, KALASTUS sekä JÄRVET JA JOET
 • LIIKENNE JA LIIKKUMINEN
 • SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT, PÄIVÄHOITO AIKAIN SAATOSSA
 • MUUT PALVELUT

III ARKEA JA JUHLAA TUUSULASSA KAUTTA AIKAIN

Kertomuksia siitä kuinka tuusulalaiset ovat viettäneet vapaa-aikaa ja harrastaneet

 • NUORISOSEURA JA -JÄRJESTÖTYÖ, MUSIIKKI JA TANSSI, TEATTERI
 • URHEILU- JA MUU SEURATOIMINTA

IV KOULUTUS, SIVISTYS JA PAIKALLINEN KULTTUURI

Tuusulassa on lukuisia kouluja uusia ja vanhoja joista jokaisesta on kirjoitettu ainakin yksi artikkeli tai tarina. Myös erilaiset tuusulalaisten tuottamat fiktiiviset tarinat ja toisaalta muistoihin ja historiallisiin kertomuksiin pohjaavat tuotokset sekä tuusulalaisten tutkijoiden ja ammattikirjoittajien tuottamia artikkeleita

 • KOULUT JA OPETUS
 • MUSEOT JA KIRJASTOT, KANSANOPISTO JA TYÖVÄENOPISTO
 • LEHTIJUTTUJA (TIEDOTUS JA VIESTINTÄ)
 • TUUSULALAISTEN TUOTTAMAT TARINAT, KERTOMUKSET (myös tietoon perustuvat) RUNOT, LAULUT

V TAITEILIJAELÄMÄÄ TUUSULASSA

Tuusulassa on Rantatien taideyhteisön kuuluisien taiteilijoiden lisäksi asunut vuosien saatossa paljon erilaisia kirjailijoita, lasin, saven ja puun taitajia sekä maalareita. Näissä kertomuksissa on pyritty nostamaan myös heitä esiin.

 • KIRJAILIJAT
 • TAITEILIJAT
 • TAITEILIJAKODIT

VI TUUSULALAISIA VAIKUTTAJIA

Tuusulalaisia vaikuttajia ja vaikuttajakoteja. Tuusulan alueella asuu ja on asunut paljon valtakunnallisesti ja historiallisesti vaikuttavia henkilöitä joiden kodit ovat olleet rakentamassa Suomea sellaiseksi kun se nyt on. On myös paljon paikkakunnalla vaikuttaneista ihmisiä joiden kotien ovat olleet auki ja joiden kotitalot ovat nousseet merkittävään asemaan monestakin syystä.

VII SEURAKUNNAT JA USKONNOT

 • TUUSULAN SEURAKUNTA
 • ORTODOKSISEURAKUNTA

VIII PUOLUSTUSVOIMAT, VARUSKUNTA JA VARUSKUNTA-ALUE NAAPURUSTOINEEN

Tässä luvussa on kertomuksia sodista ja rintamista sekä sotilaiden elämästä mutta myös siitä kuinka kotirintamalla elettiin sodan aikana. Miten arki sujui sodan jaloissa. Myös varuskunnan ympäristön asukkailla on puheenvuoronsa.

 • SODAN AIKA
 • RAUHAN AIKA

Lataa tästä Aikakirjojen artikkelit aiheittain (pdf)