A
Tiilitehtaan rengasuuni sisältä

Jokelan tiilitehdas

Jokelan tiilitehtaan alue (ent. Kartanon teollisuusalue) muodostaa Jokelan taajaman historiallisen ytimen. Alueen vanhinta rakennuskantaa ovat tehtaiden ja asuinrakennusten ryhmä jopa 1870 -luvulta, jolloin teollisuus asettui Tuusulaan. Tiilitehdas on perustettu vuonna 1874, yksi harvoista säilyneistä tiiliteollisuuden varhaisvaiheen toimipaikosta, 1900-luvun alussa Jokelan tiilitehdas oli tuotannoltaan suurin Suomessa.

Jatkuvapolttoinen rengasuuni keksittiin 1850-luvulla ja yksi Suomen ensimmäisiä rengasuuneja rakennettiin juuri Jokelan tehtaille 1880-luvulla. Jokelan tiiliuuneista on ainoana säilynyt nykyinen, vuosina 1937-38 muurattu uuni, joka on noin 57 metriä pitkä, pohjaltaan soikiomaisen renkaan muotoinen tiilestä holvattu rakenne.

Ruokala ja asunto- ja verstasrakennus sijaitsevat omassa pihapiirissään, yhteys pääradalle oli hoidettu pistoraiteita myöten josta veturitallissa ovat jäänteet.

Savinen ympäröivät maaperä ja rautatie olivat teollisuusyhteiskunnan alulle tärkeitä, muistumana näistä ovat myös Jokelassa olevat lammet, joista savea on kaivettu käyttöön. Tuotantoprosessin ja laitteiden modernisoinnista huolimatta Jokela lakkautettiin vuonna 1959, jolloin uusien rakennusmateriaalien teollinen tuotanto syrjäytti poltetun tiilen.

Alueen merkittävin rakennus on kahdessa vaiheessa rakennettu tiilitehdas, joka on rakennuslailla suojeltu. Tiilitehtaan alue on valtakunnallisesti merkittävä teollisuusympäristö. Se on tärkein osa Jokelan taajamakuvaa ja historiaa (I luokan alue, Rakennetun kulttuuriympäristön inventointi LUONNOS, /sivu.tmpl?sivu_id=5536)

Jokelan tiilitehdas ry on ollut mukana toteuttamassa alueelle vuonna 2004 EU-rahoitteisen yleissuunnittelua, jossa on tehtaan tontille ja sen liittymiselle ympäristöön haettu suuntaviivoja http://www.tiilitehdasperinne.com/yleissuunn/yleissuunn.html.

 

 

Materiaalit:

kattotyöt_keinokuvaamo_työselostus_2002

kattotyöt_konehuoneosan_kattorakenne_2002

Kattotyöt_tiiliuunikatos_luonnos_2003

kattotyöt_tiiliuunikatos_työselostus_2003

kattotyöt_tiiliuuni_kattorakenne_2002

kattotyöt_tuenta

museovirasto_lausunto 2002

Jokelan tiilitehtaan kunnostaminen_Pyykkö_2002

Jokelan tiilitehtaan_ympäristötekninen tutkimus_InsRistola_2002

 

 

Lisätietoja:

Kaavoituspäällikkö Asko Honkanen, 040-314 2012

Maankäyttöneuvottelija Timo Mattila, 040 -314 3529