• Diggaa mun digimatkaa

Diggaa mun digimatkaa

Varhaiskasvatuksessa kokeillaan digitaalisia portfolioita

Vuoden 2017 alussa käynnistynyt Diggaa mun digimatkaa – Digga min digiresa –hanke on kehittänyt Jyväskylän yliopiston johdolla digitaalisen portfolion pedagogisen mallin. Toimintatavan avulla halutaan tehdä lapsen oppiminen, vahvuudet ja onnistumisen kokemukset näkyviksi hänelle itselleen, vanhemmille ja kasvattajille. Onnistuminen ja oppiminen vahvistavat lapsen uskoa omiin kykyihinsä. Keväällä 2017 hankeyksiköt Keravalla, Tuusulassa ja Kirkkonummella osallistuivat koulutuksiin, valmennuspäiviin sekä harjoittelivat Peda.net alustan käyttöä.

Elokuusta 2017 toimintatapaa kokeillaan lapsiryhmissä: lapset kuvaavat ja videoivat itselleen tärkeitä asioita sekä omaa oppimistaan aikuisen tuella, aikuinen auttaa valitsemaan syntyneestä dokumentaatiosta merkittävimmät, jotka tallennetaan lapsen digitaaliseen portfolioon Peda.net-alustalle. Kasvattajat auttavat lasta hahmottamaan omat vahvuutensa, oppimisensa ja tapansa oppia käymällä läpi ja keskustelemalla lapsen tuottamasta dokumentaatiosta. Myös vanhemmat voivat auttaa lasta dokumentoimaan merkittäviä kokemuksia ja oppimista ja viedä valitut dokumentit lapsen portfolioon. Vanhemmat voivat myös kommentoida lapsensa portfolion sisältöjä.

Digitaalisella portfoliolla tarkoitetaan lapsen henkilökohtaista, käyttäjätunnuksella ja salasanalla suojattua sähköistä kansiota, jonka selaamiseen, kommentoimiseen ja materiaalin tuottamiseen vanhemmat saavat tunnukset. Yksittäisen lapsen tiedostoja pääsee katsomaan vanhempien lisäksi päiväkotiryhmän kasvattajat ja päiväkodin esimies. Hankkeessa työskentelevät kuntakohtaiset tvt-tukihenkilöt, jotka tukevat vanhempia tunnusten luomisessa, kertovat kuvaus- ja julkaisulupakäytänteistä sekä hankkeeseen liittyvästä Helsingin yliopiston tutkimuksesta, johon toivomme mahdollisimman monen hankeryhmän lapsen osallistuvan. Tutkimus tuottaa tärkeää tietoa siitä kuinka oppiminen ja onnistumisen kokemukset näkyvät portfoliopedagogiikassa ja auttaa kehittämään varhaiskasvatuksen käytäntöjä ja vuorovaikutusta.

Lisätietoja: hankekoordinaattori Kati Smeds, p. 050 414 3568, kati.smeds@kirkkonummi.fi

varhaiskasvatuksen TVT-tukihenkilö, Hanna Pyöriä, p. 040 1269 828, hanna.pyoria@kirkkonummi.fi (Kirkkonummi)

varhaiskasvatuksen TVT-tukihenkilö, Heidi Kajan, p.040 318 3382, heidi.kajan@kerava.fi (Kerava)

varhaiskasvatuksen TVT-tukihenkilö, Minna Rytkönen, p. 040 314 4022, minna.rytkonen@tuusula.fi (Tuusula)

 

Hankkeella on oma blogi

diggaamundigimatkaa.blogspot.fi

 

 

 Päivitetty 13.9.2017