• Diggaa mun digimatkaa

Diggaa mun digimatkaa

Tuusulasta viisi varhaiskasvatusyksikköä on mukana digitaalisen portfoliomallin kehittämishankeessa. Tavoitteena on käytössä olevan kasvun kansion pohjalta kehittää lapsen digitaalisen portfolion malli, jossa hyödynnetään positiivisen pedagogiigan näkökulmaa ja sisällön tuottamisessa painotetaan medialeikkiä. Digitaalisen portfolion avulla tuodaan esille lapsen vahvuuksia, ajatuksia, kiinnostuksen kohteita, osaamisen ja kasvun näkyväksi tekemistä. Portfolio edistää huoltajien ja varhaiskasvatuksen välistä vuorovaikutusta.

Hankkeessa ovat mukana Kirkkonummen kunta, Keravan kaupunki, Tuusulan kunta, Helsingin yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Folkhälsan ja PRO koulutus ja konsultointi Oy. Hanke toteutetaan kesäkuu 2016- joulukuu 2017 aikana. Hankkeen piirissä on n. 4700 lasta ja n. 1200 varhaiskasvatuksen ammattilaista.

Lue lisää 9.1.2017 julkaistusta tiedotteestamme "Diggaa mun digimatkaa -hanke on käynnistynyt varhaiskasvatuksessa – yhteinen kasvun matka alkaa".