• Hyvinvoiva lapsi- teema 2019-2020

Digitaalinen portfolio esi- ja alkuopetuksen nivelvaiheen työvälineenä Tuusulassa

Miten lapsen jo olemassa oleva osaaminen ja taidot voisivat tulla näkyviksi ekaluokan alkaessa? Millaisia yhtenäisiä arviointikäytäntöjä yhtenevät opetussuunnitelmat voivat mahdollistaa pienen oppijan polulla? Miten digitaalista portfoliota voi hyödyntää formatiivisen arvioinnin tukena?

Tuusulan varhaiskasvatus on ollut mukana OPH:n digitaalisten portfolioiden kehittämishankkeessa, jossa on kehitetty pedagoginen malli digitaalisten portfolioiden käyttämiselle lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen näkyväksitekemiselle, arvioinnille ja suunnittelulle.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt hankkeellemme jatkorahoituksen vuodelle 2018. Tuusulan hankerahoituksen turvin toteutettavana kehittämiskohteena on digitaalisen portfolion käyttäminen esi- ja alkuopetuksen nivelvaiheessa. Tavoitteena on, että lapsen jo olemassa olevat tiedot ja taidot tulevat näkyviksi ja tunnustetuiksi koulun alkaessa, lapsi tulee näkyväksi omien vahvuuksiensa ja itselle tärkeiden asioiden kautta ja alkuopettaja saa konkreettista tietoa lapsesta, hänen ajattelustaan ja tavoistaan toimia.

Emme kuitenkaan vielä tiedä kuinka digitaalista portfolion pedagogiikkaa tulisi muokata ja hyödyntää esi- ja alkuopetuksen yhteistyön ja nivelvaiheen näkökulmasta. Etsimmekin nyt kiinnostuneita esi- ja alkuopetuksen toiminnallisia työpareja osallistumaan yhteiseen kehittämiseen, jonka tavoitteena on muokata digitaalisen portfolion pedagogisesta mallista Tuusulan oma nivelvaiheen työkalu.

Mallinnus koostuu neljästä yhteiskehittämispäivästä ja Jyväskylän yliopiston toteuttamista kehittämistehtävistä, joihin vastataan Peda.net-alustalla. Valmennuspäivien toteuttamisesta vastaa PRO Koulutus- ja konsultoinnin kouluttaja, KM Ulla Rasimus. Osallistujat ovat esiopetuksen lastentarhanopettajia, päiväkodin johtajia, alkuopettajia ja rehtoreita.

Päivä 1 Päivä 2 Päivä 3 Päivä 4
•Käynnistyminen: Tavoitteen kirkastaminen, toteutustapa, edellytysten luominen, välineet ym. ja roolit
• Mukaan lähtevien esiopetusyhmien ja luokkien lto:t ja opettajat  ja päiväkodin johtajat ja rehtorit
•elokuu 2018
•Kehittämispäivä: mahdollisuuksien mukaan kaikki esikouluryhmissä ja alkuopetuksen luokissa työskentelevät
•syyskuu 2018
•Kehittämispäivä: mahdollisuuksien mukaan kaikki esikouluryhmissä ja alkuopetuksen luokissa työskentelevät
•lokakuu 2018
•Kehittämistyön kokoaminen digiportfolion avulla toteutettavaksi nivelvaihetyökaluksi
•Mukaan lähtevien esikouluryhmien ja luokkien lto:t ja opettajat  ja päiväkodin johtajat ja rehtorit
•marraskuu 2018

Lisätietoja: hankekoordinaattori Kirsi-Marja Heikkinen p. 0505774698, kirsi-marja.heikkinen(at)kirkkonummi.fi

Mallinnus perustuu Kirkkonummen, Keravan ja Tuusulan kuntien, Helsingin ja Jyväskylän yliopistojen, PRO Koulutuksen ja konsultoinnin sekä Folkhälsanin yhteishankkeessa ”Diggaa mun digimatkaa – Digga min digiresa” kehittämään digitaalisen portfolion pedagogiseen malliin ja sen käytännön sovelluksiin. Digitaalinen portfolio ja siihen liittyvä oppimaan oppimista tukeva reflektoiva pedagogiikka on tapa toimia uuden varhais­kasvatus­suunnitelman, esiopetuksen opetussuunnitelman, perusopetuksen ja taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman hengessä. Digitaalinen portfolio on myös oppimisen nivelvaiheita yhteen sitova käytännön sovellus.