Jätintie

Asemakaavan muutos

Asemakaavamuutoksen tavoite on muuttaa nykyisen asemakaavan mukaista puistoaluetta pientalorakentamiseen siten, että alueen läpi säilyy edelleen luode-kaakko-suuntainen viheryhteys. Tällöin saadaan hoitamaton ja valmiiksi kunnallistekniikan piirissä oleva maa-alue tarkoituksenmukaiseen käyttöön vaarantamatta alueen kevyenliikenteen yhteyksiä ja viheryhteyksiä. Tavoitteena on sopeuttaa mahdollinen uudisrakentaminen luontevasti alueelle niin, että alueen ominaispiirteet säilyvät ja yleisilme jopa kohenee.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmalaaditaan kaavaprosessin alussa. Se määrittelee kaavan valmistelussa ja kaavan vaikutusten arvioinnissa noudatettavat osallistumisen ja vuorovaikutuksen periaatteet ja tavat. OAS:ia voidaan täydentää ja muokata tarvittaessa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kerrotaan lisäksi kaavaprosessista ja lähtötietoja. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on julkisesti nähtävillä 6.3.2017 asti. Tuona aikana tästä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi jättää palautetta. Kts. lisätietoja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.

 

Yhteystiedot

suunnittelija:  Antti Heikkilä, arkkitehti SAFA, Arkkitehtitoimisto Antti Heikkilä Oy
puhelin:         050 3257666
sähköposti:    antti.heikkila@anttiheikkila.fi

esittelijä:        Asko Honkanen, kaavapäällikkö
puhelin:         040 314 2012
sähköposti:    asko.honkanen@tuusula.fi