• Tuusulanjärven ja -joen virkistykäytön kehittäminen

  • Tuusulanjärvi - Uudenmaan maakuntajärvi

Tuusulanjärven ja -joen ranta-alueiden virkistyskäytön kehittämisprojekti

Hankkeen tausta

Tuusulanjärven alue on Helsingin seudun vetovoimaisimpia alueita. Uudenmaan maakuntajärven kuuluisat taiteilijahuvilat, museot, hotellit sekä ravintolat houkuttelevat kävijöitä alueelle sekä läheltä että kaukaa.

Järvi ympäristöineen on jopa 100 000 asukkaan aktiivisessa virkistyskäytössä.

Ranta-alueiden virkistyskäytön kehittämisprojekti starttasi huhtikuussa 2017.

Kerromme tällä palstalla, kuinka kehitysprojekti etenee ja mitä on seuraavaksi vuorossa.

Vuonna 2020

Uusi lintutorni

Uusi lintutorni ja esteetön reitti on tarkoitus toteuttaa Tuusulanjärven eteläosan Natura-alueelle. Toimintavuonna neuvotellaan maanomistajien kanssa luontopolun jatkolinjauksesta lintutornilta länteen ja takaisin Koskenmäentielle sekä Kalamestarintielle.  

Maisematyöt sekä ruoppaukset

Maisemanhoidollisia töitä on tehty Tuusulanjärven rannoilla. Tuusulanjärven alueelle on myönnetty vuonna 2019 maisematyöluvat kymmeneksi vuodeksi alueelle laaditun hoitosuunnitelman mukaisesti. Natura-alueen umpeenkasvaneille kohdille, Kaukjärvenrantapuistoon sekä Tuuskodon edustalle on anottu ruoppausluvat. Maisematöitä, vesikasvien poistoja ja ruoppauksia päästään toteuttamaan vuoden 2020 aikana.

Tuusulanjoen kunnostustyöt

Tuusulanjokivarteen tehdään alueelle valmistuneen hoitosuunnitelman mukaisia toimenpiteitä: niittoja, pensaiden ja puuston hoitoa, maiseman avausta sekä virtausesteiden poistoja. Alueelle toteutetaan uusi reittejä ja kohennetaan vanhoja. Joen kutusoraikkoja huolletaan vuosittain.

Kotuntien venevalkama

Kotuntien venevalkaman kunnostustyöt ja uudet venepaikat valmistuvat kuluvan vuoden aikana.

Opasteet ja viitat

Tuusulanjärven kohteisiin lisätään opasteita ja infotauluja.

Tuusulanjärven virkistyskäytön yleissuunnitelma

Tuusulanjärven alueelle valmistellaan virkistyskäytön yleissuunnitelmaa, joka on tarkoitus laittaa nähtäville syksyllä 2020. Työssä kootaan suunnitelmakartalle alueelle eri aikoina laadittujen virkistyskäyttösuunnitelmien, selvitysten sekä yksityiskohtaisempien puistosuunnitelmien aineistoja. Työssä osoitetaan tärkeät puistot, ulkoilupaikat, arvokkaat kulttuuri- ja matkailukohteet, palvelut, kehitettävät kohteet sekä yhteystarpeet. Lisäksi täydennetään olemassa olevia selvityksiä ja suunnitelmia tarvittavilta osin. Työn painopisteessä ovat virkistyspaikat, jalankulun-, pyöräilyn- sekä ulkoilun reitit ja matkailun edistäminen.

 

Valmiit 2019

Fjällbon puisto

Kunnostustyöt saatettiin päätökseen kesällä 2019. Puiston rannalta löytyy upea uimalaituripaviljonki, joka voitti SAFA-arkkitehtuurikilpailun. Rannassa voi myös grillata sekä istuskella ihailemassa järvinäkymiä. Puiston leikkialue, leikkimökki sekä huvimaja on kunnostettu. Kesällä puiston perenna- ja niittyalueet loistavat eri väreissään. Sadonkorjuuaikaan voit poimia marjoja tai omenoita.

Sarvikallion ulkoilualue

Sarvikallion ulkoilualueelle on tehty uusia polkuja, portaat sekä kylkilaituri. Lisäksi on nuotiopaikka, opasteet ja huussi. Parkkialuetta on laajennettu. Alueelle tullaan vielä lisämään muutama merkitty reittiosuus sekä lisäämään opasteita.

Tuusulan ulkotilaohje

Vuoden 2019 aikana on valmistunut Tuusulan kunnan uusi ulkotilaohje aluetyyppien osalta, jossa määritellään Tuusulan eri alueiden identiteettiä ja ulkotilojen luonnetta sekä ulkotilaratkaisuiden laatutasoa. Ohjeistoon päivitetään vielä katuja ja puistoja, penkkejä sekä taidekohteita.

Selvityksiä:

Yleisötilaisuuksien muistiot sekä esitykset: 

Lisätietoa:
Projektikoordinaattori Terhi Wermundsen, puh. 040 314 3065, etunimi.sukunimi(at)tuusula.fi.