Yksityisten terveyspalvelujen luvat

Terveydenhuollon palvelujen antaminen yksityisesti on luvanvaraista. Itsenäisen ammatinharjoittajan tulee tehdä toiminnastaan ilmoitus aluehallintovirastolle rekisteröimistä varten.

Lisätietoa Aluehallintoviraston verkkosivuilta.

Käyttöönottotarkastukset

Yksityisiä terveydenhuollon palveluja tarjoavissa toimitiloissa tulee tehdä käyttöönottotarkastus, josta laaditun tarkastuskertomuksen palveluntuottaja liittää aluehallintovirastolle lähettämäänsä ilmoitukseen. Lupaa ei kuitenkaan tarvita silloin, kun palveluja annetaan itsenäisenä ammatinharjoittajana tai kun työnantaja järjestää itse työterveyshuollon lakisääteiset palvelut. 

Tuusulassa toimivien yksityisten terveydenhuollon palveluiden tarkastusajan sopimiseksi ota yhteys sihteeri Christina Dumanskiin Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymään (Keusote).

Ennen tarkastusta tulee toimittaa sähköpostitse esitäytetty lomake Terveydenhuollon toimintayksikön tarkastuskertomus sekä tarvittaessa liite Ambulanssin varusteet.