Oheismateriaali

Alle on koottuna oheismateriaalia, jota voi hyödyntää suunnittelussa.

  1. Tuusulan lukion OPS. Keskeisiä kappaleita ovat 3.1 Oppimiskäsitys, 3.2 Opiskeluympäristöt ja menetelmä sekä 3.3 Toimintakulttuuri.
  2. Tuusulan kunnan 3D-kaupunkimalli, Rykmentinpuisto
  3. Tuusulan elinkeino-ohjelma
  4. Virtuaali-Tuusula
  5. Puurakentaminen, www.puuinfo.fi
  6. Asuntomessut Tuusulassa 2020
  7. Tuusulan lasten ja nuorten kuvataidekoulun OPS. Keskeisiä kappaleita ovat 2.1 Oppimiskäsitys, 2.2 Työtavat, 2.3 Opiskeluympäristö sekä luvun 5 (Opintojen keskeiset sisällöt ja tavoitteet) kohdat 5.3 Varhaisiän kuvataideopinnot, 5.4 Perusopinnot ja 5.5 Syventävät opinnot.