Monio

Monion asemakaava laajentaa Hyrylän nykyistä keskusta-aluetta ja suunnitelman tarkoituksena on yhdistää molemmin puolin Tuusulanväylää sijaitsevat keskusta-alueet tiiviisti toisiinsa.Kaava-alueen pohjoisosaan rakennettava lukiokampus kulttuuritoimintoineen liittyy Rykmentinpuiston sydämenä toimivaan urbaaniin aukioalueeseen ja edelleen Hyrylän täydentyvään kävelykeskustaan. Alue muodostuu keskustatoimintojen ja asuinkortteleiden osista, joiden keskellä sijaitsee Rykmentinpuiston eteläinen pääkatu, Pataljoonantie.Eteläosassa on virkistysalueeseen rajautuvia asuinkortteleita.
Lisätietoja antaa:
Asemakaava-arkkitehti Jouni Määttä puh. 040 314 2016
Lisätietoja hankkeesta:
Kunnanvaltuusto hyväksyi Monion asemakaavan 13.11.2017