A

Tuusulan Vesi päivittää toiminta-aluetta vesi-, jätevesi- ja hulevesiverkostojen osalta. Nykyinen voimassaoleva vesihuollon toiminta-alue löytyy Tuusulan karttapalvelusta

Ehdotus uudeksi toiminta-alueeksi on nähtävillä 8.6.-31.8.2017 ja lisättävät alueet on esitetty verkostokohtaisesti alla olevilla kartoilla

Vesijohtoverkosto_ehdotus2017

Jätevesiviemäri_ehdotus2017

Hulevesiviemäri_ehdotus2017

 

Kartat ovat nähtävillä myös Tuusulan vesihuoltoliikelaitoksen toimistossa kunnantalon 2. kerroksen B-siivessä (Hyryläntie 16) arkisin kl 8-16. Lisätietoja toiminta-alueen päivityksestä antaa vesihuoltoinsinööri Hanna Riihinen, p. 040 314 3579, sähköposti: hanna.riihinen ( at ) tuusula.fi

Mahdolliset kommentit ja huomiot on toimitettava kirjallisesti Tuusulan vesihuoltoliikelaitokselle 31.8.2017 klo 16.00 mennessä osoitteeseen Tuusulan vesihuoltoliikelaitos, PL 60, 04301 Tuusula tai sähköpostilla osoitteeseen vesihuoltolaitos ( at ) tuusula.fi

Vuonna 2001 voimaan tullut vesihuoltolaki (119/2001) velvoittaa taajamassa toiminta-alueella olevat kiinteistöt liittymään ja vesihuoltolaitoksen sallimaan liittämisen vesihuoltolaitokseen, ellei kunnan ympäristönsuojeluviranomainen hakemuksesta myönnä vapautusta liitämisvelvollisuudesta vesihuoltolaissa säädetyin perustein. Lisätietoja www.finlex.fi