Tuusulan Vesi päivittää toiminta-aluetta vesi- ja jätevesiverkostojen osalta. Nykyinen voimassaoleva vesihuollon toiminta-alue alla olevasta karttapalvelusta

 

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta on kokouksessaan 16.11.2017 hyväksynyt toiminta-alue-esitykset alla olevien karttojen mukaisesti

Vedenjakeluverkon toiminta-alue (pdf 13,5 Mt) 

Jätevesiviemäriverkoston toiminta-alue (pdf 13,6 Mt)

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnan kokous- ja päätösmateriaalit löytyvät alla olevasta linkistä

http://tuusula.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Vesihuoltoliikelaitoksen_johtokunta

Vuonna 2001 voimaan tullut vesihuoltolaki (119/2001) velvoittaa taajamassa toiminta-alueella olevat kiinteistöt liittymään ja vesihuoltolaitoksen sallimaan liittämisen vesihuoltolaitokseen, ellei kunnan ympäristönsuojeluviranomainen hakemuksesta myönnä vapautusta liitämisvelvollisuudesta vesihuoltolaissa säädetyin perustein. Lisätietoja www.finlex.fi