A

Uudisrakentajan liittyminen vesihuoltoverkostoon

  1. Tilaa kunnallistekniset liitostiedot ja tarkasta, mitä lupia kaivaminen yleisellä alueella vaatii

  2. Tee hakemus vesihuoltolaitokseen liittymisestä

  3. KVV-suunnitelmat ja -työnjohtaja (KVV= kiinteistön vesi- ja viemärilaitteisto)

  4. Tilaa liitostyö

  5. Erikseen tilattava vesimittari

 Tonttijohtojen kaivutyöt ja kaivantoturvallisuus:

  1. Kiinteistön omistaja vastaa kaivutöistä liitoskohdasta rakennukseen asti

  2. Kaivannon turvallisuus

  3. Kaivulupa

  4. Huolehdi tonttivesijohdon venttiilin sijainnin merkitsemisestä