Olemassa olevan kiinteistön liittäminen vesihuoltoverkostoon:

1. Tilaa kunnallistekniset liitostiedot

2. Tee hakemus vesihuoltolaitokseen liittymisestä

3. Tilaa liitostyö

Tonttijohtojen kaivutyöt ja kaivantoturvallisuus:

1. Kiinteistön omistaja vastaa kaivutöistä liitoskohdasta rakennukseen asti

2. Kaivannon turvallisuus

3. Kaivulupa

4. Huolehdi tonttivesijohdon venttiilin sijainnin merkitsemisestä