Aiemmat mielipidekyselyt

Valokuvauskilpailu käynnissä - Kuntalaiset mukaan uudistamaan Tuusulan brändiä!

Mikä on mielestäsi Tuusulan kaunein, aidoin tai tärkein paikka? Tuusulan kunta etsii yhdessä ihmisten kanssa Tuusulan parhaita puolia valokuvauskilpailussa. Kilpailun antia hyödynnetään kunnan brändityössä. Kuvia voi jättää 10.8. saakka verkkosivuilla www.tuuskuvaan.fi. Parhaille kuville voi antaa äänensä elokuun 2018 loppuun saakka.

Brändi-ilmeen luonnokset arvioitavissa brändibussin kiertueella kesätapahtumissa

Tuusulan brändibussi kiertää kesän tapahtumissa. Bussin mukana kulkee kolme luonnosta siitä, miltä Tuusulan brändi voisi näyttää ja kuulostaa. Kuntalaiset ja naapurit pääsevät kertomaan tapahtumissa, mistä he eri vaihtoehdoissa pitävät. Näkemysten perusteella muokataan Tuusulan uusi ilme, jossa voi olla elementtejä useasta eri vaihtoehdosta. Brändibussin pysäkit ja lisätiedot: www.tuusulauudistuu.fi

Kiirevastaanoton uudistamisesta kerätään palautetta

Uudistettu kiirevastaanottotoiminta on lähtenyt hyvin käyntiin ja potilailta on tullut paljon positiivista palautetta uudesta toimintavasta. Mielipiteitä ja kehitysehdotuksia toivotaan yhä kuntalaisilta, jotta potilastarpeisiin pystytään vastaamaan paremmin. Kaikilla Tuusulan terveysasemilla on palautelaitteet, joilla potilas voi käynnin yhteydessä arvioida saamansa palvelua. Lisäksi kunnan verkkosivuilla on palautemahdollisuus (Anna palautetta kunnan palveluista-sivu).     

Puhelinpalvelujen kehitystyö jatkuu vielä kevään 2018 aikana. Kevään aikana uudistetaan myös vastaanottopalveluiden verkkosivuja ja otetaan käyttöön sähköinen hoidontarpeen arviointi.

Vastaa kyselyyn Tuusulan pyöräilybrändistä

Tuusula kehittää pyöräilybrändiään. Brändi tukee Tuusulan kunnan kokonaisbrändiä ja Tuusulan tunnettavuutta. Brändityön tavoitteena on laatia omaleimainen, erottuva ja tuusulalaisen identiteetin omaava pyöräilybrändi, joka kertoo yhteisen tarinan, mihin kaikki eri pyöräilyn käyttäjäryhmät ja palveluntarjoajat Tuusulan alueella pystyvät samaistumaan ja sitoutumaan. Pyöräilybrändin avulla Tuusulan kunta kohottautuu vielä vahvemmin kansallisesti tunnustetuksi Suomen pyöräilykunnaksi. Brändi tulee näkymään myös kansainvälisille vieraille. Pyöräilybrändityöhön liittyi kysely, jonka avulla pääsi vaikuttamaan pyöräilybrändiin. Kysely päättyi 17.6.2018.

Vastaa Tuusulan uimahallin tyytyväisyyskyselyyn, kysely avoinna 30.4.-27.5.2018

Uimahallin tyytyväisyyskyselyssä kysyttiin mielipidettä eri palveluja koskeviin kokonaisuuksiin. Hyödynnämme tuloksia ja saatuja palautteita jo tulevan uimahallikauden suunnittelussa.

Mitä mieltä olet kirjastostasi? Vastaa ja voita lahjakortti kirjakauppaan

Koko Suomessa toteutettiin keväällä 2018 yleisten kirjastojen asiakkaille kysely, jossa pyydettiin arvioimaan omaa kirjastoa. Kyselyn vastauksia käytetään arvioitaessa kirjastopalvelujen toteutumista ympäri maan sekä kehitettäessä kirjaston toimintaa omassa kunnassasi ja koko maassa. Yleisten kirjastojen valtakunnallisen käyttäjäkyselyn järjestivät opetus- ja kulttuuriministeriö, aluehallintovirasto ja yleiset kirjastot. Käytännön toteutuksesta vastasi Taloustutkimus Oy.

Kerro ideasi kehittämisverkostojen toiminnaksi!

Tuusula keräsi keväällä 2018 asukkaiden ideoita kehittämisverkostojen toiminnaksi! Kehittämisverkostojen toiminta voi olla esimerkiksi tapahtumia, talkoita, tempauksia tai vaikka kerhotoimintaa. Mitä tahansa yhdessä tekemistä! Mielipiteitä saattoi kertoa osallistuvan budjetoinnin alustalla https://osallistu.tuusula.fi! Kunta voi tukea asukkaiden yhteistä tekemistä kehittämisverkostojen toimintarahalla.

Ehdota nimeä uudelle keskitetyn palvelun asiakaspalvelupisteelle!

Tuusulan kunta kehittää asiakaspalveluaan. Tavoitteena on tehdä tuusulalaisten arjesta sujuvampaa: asiakaspalvelua saa yhdeltä luukulta eikä asukas joudu kiertämään paikasta toiseen. Uudelle asiakaspalvelupisteelle etsittiin alkuvuodesta 2018 sopivaa nimeä kyselyllä, johon pystyi vastaamaan verkkolomakkeella maaliskuun puoliväliin saakka. Uusi asiakaspalvelupiste avattiin loppukeväästä 2018 Tuusulan pääkirjaston rakennuksessa (Autoasemankatu 2, Hyrylä, Tuusula). Asiakaspalvelun kehittäminen tapahtuu vaiheittain. Alkuvaiheessa asiakaspalvelupisteestä saa palvelua HSL-asioihin ja -lippuihin liittyen sekä neuvontaa kunnan palveluihin liittyen. Tiedotamme tarkemmin asiakaspalvelun palveluista kevään kuluessa.

Vastaa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen asiakaskyselyihin

Tuusulan varhaiskasvatuspalvelut pyysi huoltajia arvioimaan varhaiskasvatuspalveluita ja esiopetusta. Kyselyt toteutettiin sähköisenä viikkojen 9-11 aikana. 

Kerro näkemyksesi brändityön tueksi

Jatkona strategiatyölle Tuusulan kunta on käynnistänyt brändin kirkastamisen ja tuomisen nykypäivään sopivaksi. Kunta haluaa uudistaa brändinsä sille ominaisella kuntalaisia ja sidosryhmiä osallistavalla tavalla. Kuntalaisten ja sidosryhmien näkemyksiä Tuusulasta ja tuusulalaisuudesta kerättiin helmi-maaliskuussa verkkokyselyllä ja kuntalaisten illoissa. Lomake oli täytettävissä myös kunnantalon aulassa (Hyryläntie 16, Tuusula).

Näkemyksiä kasvatuksen ja opetuksen kehittämisen suunnasta

Tuusulan kunta valmistelee uutta Kuntakesua eli kasvun ja oppimisen kehittämisen suunnitelmaa perusopetukseen ja varhaiskasvatukseen. Näkemyksiä kehittämisen suunnasta saattoi kertoa vastaamalla kyselyyn. Kysely oli auki 16.2.2018 saakka.

Asukkaiden toiveita kehittämisverkostoille

Kysyimme, millaista toimintaa asukkaat toivovat kehittämisverkostoilta. Pyysimme vastauksia verkostojen asukaskyselyyn helmikuun 2018 loppuun mennessä.

Kylät turvallisiksi - Tuusula käynnistää kyläturvallisuussuunnitelmien tekemisen yhdessä asukkaiden kanssa

Tuusulan kunta käynnisti kyläturvallisuussuunnitelmien laatimisen joulukuussa 2017. Kyläkohtaiset turvallisuussuunnitelmat tehdään yhdessä asukkaiden, viranomaisten, yhdistysten, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Turvallisuussuunnitelmien laatiminen alkoi yhteisellä tilaisuudella, joka järjestettiin 19.12. Hyrylän koulukeskuksen auditoriossa (Sahatie 1, Tuusula). Kyläkohtaisia turvallisuussuunnitelmia valmistellaan kevään 2018 aikana.

Osallistu vastaanottopalvelujen valinnanvapautta koskevaan kyselyyn

Sosiaali- ja terveysministeriö on käynnistänyt valinnanvapauskokeilun, jonka tavoitteena on tuottaa tietoa sosiaali- ja terveyspalveluiden valinnanvapautta koskevaan valmisteluun. Tavoitteena on löytää malli, joka mahdollistaa asiakkaiden yhdenvertaisen hoitoon pääsyn, asiakkaiden osallistumismahdollisuudet sekä kannustaa palveluiden kehittämiseen. Sosiaali- ja terveysministeriö selvitti kyselyllä asiakkaiden tietoisuutta sekä kokemuksia valinnanvapauskokeilusta.