Osallisuus kaavoituksessa

Kuva: Kari Kohvakka

Asukkaiden mahdollisuus osallistua kaavoituksen valmisteluun on nähty niin tärkeäksi, että se on turvattu maankäyttö- ja rakennuslaissa. Kaavavalmistelun eri vaiheista tiedotetaan paikallisessa Keski-Uusimaa -lehdessä, kunnan ilmoitustaululla ja nettisivuilla.

Keskeisimmät työkalut kunnan kaavoituksen avaamiseksi ovat vuosittain tehtävä kaavoituskatsaus sekä pidemmälle aikavälille laadittava kaavoitussuunnitelma. Molemmat dokumentit löydät kunnan verkkosivuilta kohdasta Kaavoitus ja maankäyttö.

Kuntalaisena pääset osallistumaan monin tavoin, esimerkiksi kaavoittajan järjestämissä tilaisuuksissa tai esittämällä mielipiteen kaavasta sen nähtävilläoloaikana. Voit olla kaavoittajaan yhteydessä myös suoraan. Osalliset pääsevät vaikuttamaan kaavoitukseen myös osallistumalla kaavatyöpajoihin. Tutustu Tuusulanjärven virkistyskäytöstä pidettyyn kaavatyöpajaan.

Vireillä olevat asema- ja yleiskaavahankkeet sekä esimerkiksi katu- ja vihersuunnitelmat löydät Tuusulan kunnan karttapalvelusta. Kolmiulotteisen näkökulman uusien kunnanosien suunnitteluun tutustumiseen avaa kunnassa käytössä oleva Cityplanner-alusta.

Lue aiheesta lisää Tuusulan kunnan sivuilla:

Kaavoituksessa käytetyt käsitteet

Vuorovaikutus ja tiedottaminen

Anna palautetta nähtävillä olevista asema- tai yleiskaavoista 

Lähteet ja lisätietoja:

Osallistuminen kaavoituksessa ympäristöhallinnon verkkosivuilla.