Rahoitus

Kunta myöntää budjetissaan vuosittain kehittämisverkostojen toimintaan rahoitusta. Rahoitus perustuu perusrahoitukseen, joka on jokaiselle verkostolle sama ja asukaslukuun perustuvaan rahoitukseen.

Vuosi 2019

Kehittämisverkostojen käytössä oleva 50 000 euroa jakautuu siten, että osallistuvan budjetoinnin voittaneisiin hankkeisiin on varattu 30 000 ja muihin kehittämisverkoston alueellisiin toimintoihin 20 000 euroa. Osallistuvan budjetoinnin voittaneita ehdotuksia voi tarkastella sähköisellä osallistumisalustalla. Muita ensimmäisen vuosipuoliskon aikana kehittämisverkostojen alueella toteutettuja projekteja ovat olleet erilaiset yleiset jumpat, yleisötapahtumat sekä alueen kohdennustyöt ja talkoot.

Vuosi 2018

 • Projekteja 40
 • Tapahtumia 117
 • Osallistujia 3949
 • Osallistuvan budjetoinnin ideoita 59
 • Kehittämisverkostojen ydintiimien yhteisiä tilaisuuksia 5

Vuodelle 2018 kehittämisverkostojen käytössä oli 50 000€ toimintarahaa. Maaliskuussa 2018 otettiin käyttöön osallistuvan budjetoinnin sähköinen alusta, jonka kautta asukkaat pääsivät ideoimaan ja kannattamaan toteutettavia projekteja. Vuoden aikana nousseita teemoja olivat: Viherkysymykset,kunnossapito-asiat,kylien turvallisuussuunnitelmat ja turvallisuuskävelyt sekä viestintäasiat (osallisuusesite, kehittämisverkostojen tapahtumamainokset, mediatiedotteet, fb, uutiskirje).

Vuosi 2017

Vuonna 2017 kehittämisverkostojen käytössä oli noin 40 000€ toimintarahaa.
Rahaa on käytetty mm. seuraaviin kohteisiin, hankintoihin tai tapahtumiin:

Jokelan kehittämisverkosto

 • Purkutaideprojekti kesällä 2017
 • Vihertalkoot syksyllä 2017
 • Jouluvalaistus marraskuussa 2017
 • Avustus Jokelan kisalle laavun toteuttamista varten joulukuussa 2017

Kellokosken kehittämisverkosto

 • Vihertalkoot syksyllä 2017
 • Jouluvalaistus marraskuussa 2017
 • Tapahtumateltta ja pöytä & tuoleja tapahtumien toteuttamiseen marraskuussa 2017
 • Kehittämisverkoston esite marraskuussa 2017

Hyrylän kehittämisverkosto

 • Vihertalkoot syksyllä 2017
 • Hankintoja torin ja keskustan viheralueiden elävöittämiseen loppuvuosi 2017
 • Roskiksia 6 kpl
 • Kortteliolohuone joulukuussa 2017

Lahelan kehittämisverkosto

 • Lahelan joulutapahtuma joulukuussa 2017
 • Tapahtumateltta tapahtumien järjestämiseen
 • Roskiksia

Riihikallion kehittämisverkosto

 • Riha on 100 -tapahtuma loppukesästä 2017 
 • Vihertalkoot syksyllä 2017
 • Hankintoja Kotkanpuiston kehittämiseksi asukkaiden kohtaamispaikaksi loppuvuosi 2017

Verkostot voivat myös hyödyntää muita rahoituskanavia toteuttaakseen projekteja. Kumppanina toimii mm. EMO ry. Eteläisen maaseudun osaajat EMO ry on Leader-ryhmä eli rekisteröity yhdistys, jossa paikalliset asukkaat ja paikallisten yritysten, yhdistysten sekä julkisen tahon edustajat päättävät alueen yhteisöjen ja yritysten ideoiden rahoittamisesta Leader-rahoituksella. Leader-rahoitus muodostuu EU:n, valtion ja kuntien rahoituksesta ja se tulee Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta. EMO toimii Espoon, Hausjärven, Hyvinkään, Lopen, Nurmijärven, Riihimäen, Tuusulan ja Vantaan kunnissa ja sen toimisto sijaitsee Riihimäellä. EMO neuvoo ideoiden kehittelyssä ja valmistelussa hankkeiksi sekä kannustaa alueen asukkaita kehittämään omaa elinympäristöään. Ryhmän toimintaan voi osallistua kuka tahansa. Lue lisää: http://www.emory.fi/