Projektin tausta

Huhtikuussa 2017 käynnistyneen projektin myötä halutaan lisätä Tuusulanjärven ja -joen alueen houkuttelevuutta kehittämällä olemassa olevia puistoja, parantamalla järven saavutettavuutta sekä avaamalla mahdollisuuksien mukaan järvinäkymiä.

Tavoitetilana on laadukas ja houkutteleva, vähintään kansallisen kaupunkipuiston tasoinen alue, joka koostuu valtakunnallisesti merkittävistä historiallisista kohteista, monimuotoisesta luonnosta, houkuttelevasta maaseudusta sekä monipuolisista toiminnallisista kohteista.

Suunnittelua, toteutusta ja vaiheistusta valvoo ohjausryhmä:

Puheenjohtaja, Harri Lipasti, kansliapäällikkö

Marko Härkönen, kuntakehitysjohtaja
Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö
Risto Mansikkamäki, Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen johtaja
Mika Mäki-Kuhna, kuntakehityslautakunnan pj
Klaus Koivunen, kuntakehityslautakunta
Raimo Stenvall, teknisen lautakunnan pj 
Jorma Sulander, tekninen lautakunta
Jussi Salonen, kasvatus- ja sivistyslautakunnan pj
Arto Nätkynmäki, kasvatus- ja sivistyslautakunta
Risto Kanerva, vapaa-aikapalveluiden päällikkö
Riitta Kalliokoski, kunnanpuutarhuri
Pia Sjöroos, kaavoituspäällikkö

Terhi Wermundsen. kaavasuunnittelija

Marjukka Hanhijärvi, kaavasuunnittelija

Projektiryhmä:

vapaa-aikapalveluiden päällikkö Risto Kanerva
kunnanpuutarhuri Riitta Kalliokoski
sekä tarvittaessa muita asiantuntijoita