Projektin tausta

Huhtikuussa 2017 käynnistyneen projektin myötä halutaan lisätä Tuusulanjärven ja -joen alueen houkuttelevuutta kehittämällä olemassa olevia puistoja, parantamalla järven saavutettavuutta sekä avaamalla mahdollisuuksien mukaan järvinäkymiä.

Tavoitetilana on laadukas ja houkutteleva, vähintään kansallisen kaupunkipuiston tasoinen alue, joka koostuu valtakunnallisesti merkittävistä historiallisista kohteista, monimuotoisesta luonnosta, houkuttelevasta maaseudusta sekä monipuolisista toiminnallisista kohteista.

Suunnittelua, toteutusta ja vaiheistusta valvoo ohjausryhmä:

Puheenjohtaja, Marko Härkönen, kuntakehitysjohtaja
Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö
Risto Mansikkamäki, Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen johtaja
Mika Mäki-Kuhna, kuntakehityslautakunnan pj
Klaus Koivunen, kuntakehityslautakunta
Raimo Stevall, teknisen lautakunnan pj 
Sari Vilén, tekninen lautakunta
Jussi Salonen, kasvatus- ja sivistyslautakunnan pj
Arto Nätkynmäki, kasvatus- ja sivistyslautakunta
Risto Kanerva, vapaa-aikapalveluiden päällikkö
Riitta Kalliokoski, kunnanpuutarhuri
Katja Gräsbeck , kaavasuunnittelija

Projektiryhmä:

Kaavoituspäällikkö Pia Sjöroos
vapaa-aikapalveluiden päällikkö Risto Kanerva
kunnanpuutarhuri Riitta Kalliokoski
suunnitteluinsinööri Suvi Niemi
suunnitteluinsinööri Touko Määttä
kaavasuunnittelija Katja Gräsbeck
ympäristösuunnittelija Mia Honkanen
sekä tarvittaessa muita asiantuntijoita