Haarakaari, asemakaavan muutos

Kaava-alue on noin hehtaarin laajuinen kiinteistö, joka sijaitsee Kulomäentien työpaikka-alueella. Tavoitteena on saada Kulomäentien ja Haarakaaren risteyksen keskeiselle tontille julkisivullisesti yhtenäistä ja laadukasta rakentamista. Asemakaavamuutoksen tavoite on muuttaa kaavamuutosalueen sisällä Kulomäentien työpaikka-alueen asemakaavassa esitetyt LP-alue ja KLH-alue käyttötarkoitusta esimerkiksi KTY-korttelialueeksi siten, että kortteliin sallitaan rakennettavaksi myös pääkäyttötarkoitusta palvelevaa liiketilaa ja olemassa oleva polttoaineen jakelutoiminta.

Lisätietoja: Petteri Puputti, p. 040 3143515

 

Liitteet:

3577 Haarakaari OAS

Kaavakartta

Kaavaselostus