Maahanmuuttajan palvelut

Yhteystiedot

Maahanmuuttokoordinaattori Kristiina Illikainen

Pakolaisohjaaja Melonia Khosravi

Sosiaaliohjaaja Kaarina Soinne

Tuusulan asukkaista on ulkomaan kansalaisia 2,6 % (1010 asukasta). Äidinkielenään muuta kuin suomea, ruotsia tai saamea puhuvia on Tuusulassa 3,5% (1358 asukasta) (väestötiedot 31.12.2015 asukkaita 38 459).

Tuusulan kunta on vastaanottanut pakolaisia vuosina 1988 - 1993, taustaltaan vietnamilaisia, albaaneja ja somaleja.

Tarvittavat palvelut maahanmuuttajille tuotetaan osana normaaleja kuntalaisten palveluja.

Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta edellyttää, että kunnassa laaditaan kotouttamisohjelma. Tuusulan kunnan valtuusto on hyväksynyt kotouttamisohjelman Maahanmuuttajana Tuusulassa 2016-2019 (pdf) 13.6.2016. 

Kotouttamisohjelma on paikallistason viranomaisten ja muiden kotouttamiseen osallistuvien tahojen suunnitelma kotouttamisen tavoitteista, toimenpiteistä, voimavaroista ja yhteistyöstä sekä etnisen yhdenvertaisuuden ja hyvien etnisten suhteiden edistämisestä. Kotouttamisohjelman laatii kunta yhteistyössä viranomaisten ja muiden tahojen kanssa. Sitä laadittaessa ja toteutettaessa kuullaan maahanmuuttajia, kansalaisjärjestöjä, työntekijä- ja työnantajajärjestöjä ja mahdollisuuksien mukaan muita paikallisia tahoja.