A

Toimintaterapia

Toimipisteet

Pääterveysasema (Hyrylä), os. Hyryläntie 13 B

Jokelan sosiaali- ja terveysasema, os. Opintie 1    

Kellokosken sosiaali- ja terveysasema, os. Kuntotaival 2

Toimintaterapia on kuntoutusta, joka perustuu toiminnan terapeuttiseen käyttöön sekä toimintaterapeutin ja asiakkaan väliseen yhteistyöhön. Toimintaterapeutti on toimintakyvyn asiantuntija, joka auttaa suunnittelemaan kuntoutumista tukevaa arkea. Toimintakyvyn haasteet voivat olla kehityksellisiä, ikääntymisen mukanaan tuomia muutoksia, sairauden tai vamman aiheuttavia.

Alle kouluikäisten lasten toimintaterapia

Lapset ohjautuvat toimintaterapiaan lähetteellä. Lähettäviä tahoja ovat mm. neuvola (lääkäri/terveydenhoitaja), puheterapeutti tai psykologi.

Toimintaterapiaan ohjautuu alle kouluikäisiä lapsia, joilla on vaikeuksia suoriutua arkipäivän tilanteista iänmukaisella tavalla. Toimintaterapia sisältää mm. arvion, vanhempien haastattelun ja ohjauksen sekä tarvittavat ohjeet kotiin tai hoitopaikkaan. 

Ajanvaraus ja tiedustelut ti ja to klo 12-13, p. 040 314 3798. 

Aikuiset

Aikuisten toimintaterapia on tarkoitettu henkilöille, joilla pitkäaikainen sairaus tai vamma vaikeuttaa selviytymistä päivittäisistä toiminnoista. Toimintaterapiassa arvioidaan ja edistetään niitä valmiuksia ja taitoja, joita tarvitaan arkielämässä (esim. peseytyminen ja pukeutuminen) tai pyritään löytämään korvaavia keinoja selviytyä arjesta. Arviot, ohjauskäynnit ja terapia toteutetaan vastaanotolla tai kotikäynteinä.

Toimintaterapeutin puhelintunti ma-pe klo 12-13 p. 040 314 4648. 

Apuvälineasioissa voitte olla yhteydessä apuvälinelainaamoon.