Toimintaterapia

Toimipisteet

Pääterveysasema (Hyrylä), os. Hyryläntie 13 B

Jokelan sosiaali- ja terveysasema, os. Opintie 1    

Kellokosken sosiaali- ja terveysasema, os. Kuntotaival 2

Toimintaterapia on kuntoutusta, joka perustuu toiminnan terapeuttiseen käyttöön sekä toimintaterapeutin ja asiakkaan väliseen yhteistyöhön. Toimintaterapeutti on toimintakyvyn asiantuntija, joka auttaa suunnittelemaan kuntoutumista tukevaa arkea. Toimintakyvyn haasteet voivat olla kehityksellisiä, ikääntymisen mukanaan tuomia muutoksia, sairauden tai vamman aiheuttavia.

Alle kouluikäisten lasten toimintaterapia

Lapset ohjautuvat toimintaterapiaan lähetteellä. Lähettäviä tahoja ovat mm. neuvola (lääkäri/terveydenhoitaja), puheterapeutti tai psykologi.

Toimintaterapiaan ohjautuu alle kouluikäisiä lapsia, joilla on vaikeuksia suoriutua arkipäivän tilanteista iänmukaisella tavalla. Toimintaterapia sisältää mm. arvion, vanhempien haastattelun ja ohjauksen sekä tarvittavat ohjeet kotiin tai hoitopaikkaan. 

Ajanvaraus ja tiedustelut ti ja to klo 12-13, p. 040 314 3798. 

Aikuiset

Aikuisten toimintaterapian tavoitteena on edistää ja tukea asiakkaan toimintakykyä ja omatoimisuutta päivittäisessä elämässä niin kotona kuin työssä sekä hänen ympäristössään. Toimintaterapeutti, asiakas ja hänen lähi-ihmiset toimivat vuorovaikutuksen ja yhteistyön kautta yhteisen päämäärän ja tavoitteiden saavuttamiseksi asiakas vahvasti aktiivisen toimijan roolissa.

Aikuisten toimintaterapia on tarkoitettu henkilöille, joilla pitkäaikainen sairaus tai vamma vaikeuttaa selviytymistä päivittäisistä toiminnoista. Toimintaterapiassa arvioidaan ja edistetään niitä valmiuksia ja taitoja, joita tarvitaan arkielämässä selviytymisessä (esim. peseytyminen ja pukeutuminen) tai pyritään löytämään korvaavia keinoja selviytyä arjesta. Lisäksi toimintaterapeuttia tekee pienapuvälineiden sekä kodin muutostyön tarve-arviointeja. Arviot, ohjauskäynnit ja terapia toteutetaan vastaanotolla tai kotikäynteinä.

Terapiakäyntimaksu 18-vuotta täyttäneiltä 1.1.2019 alkaen on 11,40 euroa. Lisäksi perumattomasta terapia-ajasta perittävä maksu on 50,80 euroa.

Toimintaterapeutin puhelintunti tiistaisin ja torstaisin klo 12-13 p. 040 314 4648. 

Apuvälineasioissa voitte olla yhteydessä apuvälinelainaamoon.