Yleishyödylliset yhdistykset ja eläkeläisjärjestöt

INFO

Vuoden 2021 avustusten hakuaika on 1.3.–30.4.2021

Yhteyshenkilö: Sunna Naumi

Kunnanhallituksen 8.2.2010 § 59 päätöksen mukaisesti talousarvioon sisältyvästä sitovasta määrärahasta jaetaan toiminta-avustusta niiden rekisteröityjen tuusulalaisten (paikallisten) tai keski-uusimaalaisten yleishyödyllisten seurojen ja yhdistysten toiminnan tukemiseen, joiden toiminta kohdistuu Tuusulaan ja tuusulalaisiin, harkinnanvaraisina avustuksina kirjallisiin hakemuksiin perustuen. 

Määrärahat vuonna 2021 kunnanhallituksen myöntämiin toiminta-avustuksiin toiminnan tukemiseen Keski-Uudellamaalla toimiville rekisteröidyille tuusulalaisille yhdistyksille:
- yleishyödylliset seurat ja yhdistykset 15 000€ 
- eläkeläisjärjestöt 15 000€ 

Avustusta ei myönnetä rekisteröityjen puolueiden tai niihin verrattavien järjestöjen tai niiden paikallisosastojen toimintaan. Avustusta ei myöskään myönnetä, jos yleishyödyllinen seura tai yhdistys on saanut samaan tarkoitukseen muuta kunnan myöntämää avustusta.

Avustusten jakamiseen vaikuttavat kunnanhallituksen käytettävissä olevan määrärahan suuruus, hakemusten määrä ja harkinta hakemusohjeen puitteissa. Avustusta voidaan myöntää vuodeksi kerrallaan.     

Hakemukset

Huom! Sosiaali- ja terveysalan yhdistykset eivät hae avustusta alla olevilla lomakkeilla, vaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan avustuksia! Ohjeet ja sähköinen hakulomake löytyy sosiaali- ja terveysalan järjestöjen ja yhdistysten avustus-sivulla!

Avustushakemus täytetään sähköisen asioinnin kautta ja vaatii tunnistautumisen. Tutustu hakemuksen täyttöohjeeseen ennen lomakkeen täyttämistä. Eläkeläisjärjestöille ja yleishyödyllisille yhdistyksille on omat hakemuslomakkeensa. Olethan tarkkana, että klikkaat auki oikean hakulomakkeen!

Yleishyödyllisten yhdistysten avustushakemus 2021 

Eläkeläisjärjestöjen avustushakemus 202

Huolehdithan, että sinulla on kaikki tarvittavat tiedot ja liitteet valmiina ennen kuin aloitat hakemuksen täyttämisen.

Hakemuksessa kysytään:

  • Yhdistyksen nimi ja osoite
  • jäsenmäärä
  • lisätietoja antavan henkilön yhteystiedot
  • pankkitili
  • paljonko avustusta haetaan ja mihin se on on tarkoitus käyttää
  • paljonko hakija on saanut avustusta Tuusulan kunnalta edellisenä vuonna ja mihin se on käytetty
  • mitä muita avustuksia hakija on saanut muiden kuin Tuusulan kunnan myöntämänä

Liitteet liitetään sähköiseen hakemukseen (kaikki saatavilla olevat liitteet on toimitettava ennen hakuajan päättymistä, loput jälkikäteen heti, kun ne ovat saatavilla):

  • toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä vuodelta 
  • toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalta vuodelta

Kun hakemus on lähetetty sähköisesti Tuusulan sähköisen asioinnin kautta, varmista, että hakemuksen tila on Lähetetty. Jos hakemus jää Lähetetään-tilaan, ota yhteys lisätietoja antavaan henkilöön. 

Hakuaika

Hakemuksen liitteineen tulee olla toimitettuna 30.4.2021 mennessä.

Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Päätökset

Päätökset pyritään toimittamaan hakijoille toukokuun aikana, viimeistään kuitenkin kesäkuun alussa.

Avustukset maksetaan päätöksen tultua lainvoimaiseksi, mikäli hakija on toimittanut kaikki hakemuksessa pyydetyt liitteet kuntaan. Puuttuvat liitteet voi toimittaa yhteyshenkilölle sähköpostitse.