Yleishyödylliset yhdistykset ja eläkeläisjärjestöt

Huom!

Hakuaika vuoden 2019 toiminta-avustuksille päättyi 30.4.2019.

Päätökset pyritään toimittamaan hakijoille Toukokuun aikana.

Avustukset maksetaan päätöksen tultua lainvoimaiseksi, mikäli hakija on toimittanut kaikki hakemuksessa pyydetyt liitteet kuntaan. Puuttuvat liitteet voi toimittaa yhteyshenkilölle sähköpostitse, tuomalla kunnantalon neuvontaan tai postittamalla (Tuusulan kunta, PL 60, 04301 Tuusula).

yhteyshenkilö:
Sunna Naumi
p. 040 314 3013
sunna.naumi(at)tuusula.fi

Kunnanhallituksen myöntämät toiminta-avustukset toiminnan tukemiseen Keski-Uudellamaalla toimiville rekisteröidyille tuusulalaisille yleishyödyllisille seuroille ja yhdistyksille (9 500 €) ja eläkeläisjärjestöille (9 766 €) tulevat haettavaksi alkaen 20.3.2019.

Kunnanhallituksen 8.2.2010 § 59 päätöksen mukaisesti talousarvioon sisältyvästä sitovasta määrärahasta jaetaan toiminta-avustusta niiden rekisteröityjen tuusulalaisten (paikallisten) tai keski-uusimaalaisten yleishyödyllisten seurojen ja yhdistysten toiminnan tukemiseen, joiden toiminta kohdistuu Tuusulaan ja tuusulalaisiin, harkinnanvaraisina avustuksina kirjallisiin hakemuksiin perustuen. 

Avustusta ei myönnetä rekisteröityjen puolueiden tai niihin verrattavien järjestöjen tai niiden paikallisosastojen toimintaan. Avustusta ei myöskään myönnetä, jos yleishyödyllinen seura tai yhdistys on saanut samaan tarkoitukseen muuta kunnan myöntämää avustusta.

Avustusten jakamiseen vaikuttavat kunnanhallituksen käytettävissä olevan määrärahan suuruus, hakemusten määrä ja harkinta hakemusohjeen puitteissa. Avustusta voidaan myöntää vuodeksi kerrallaan.     

Hakemukset

Avustushakemus täytetään sähköisen asioinnin kautta ja vaatii tunnistautumisen. Tutustu hakemuksen täyttöohjeeseen ennen lomakkeen täyttämistä.

Eläkeläisjärjestöille ja yleishyödyllisille yhdistyksille on omat hakemuslomakkeensa. Olethan tarkkana, että klikkaat auki oikean hakulomakkeen!

Yleishyödyllisten yhdistysten avustushakemus 2019 

Eläkeläisjärjestöjen avustushakemus 2019

Huolehdithan, että sinulla on kaikki tarvittavat tiedot ja liitteet valmiina, kun täytät hakemusta.

Hakemuksessa kysytään:

  • Yhdistyksen nimi ja osoite
  • jäsenmäärä
  • lisätietoja antavan henkilön yhteystiedot
  • pankkitili
  • paljonko avustusta haetaan ja mihin se on on tarkoitus käyttää
  • paljonko hakija on saanut avustusta Tuusulan kunnalta edellisenä vuonna ja mihin se on käytetty
  • mitä muita avustuksia hakija on saanut muiden kuin Tuusulan kunnan myöntämänä

Liitteet liitetään sähköiseen hakemukseen (kaikki liitteet on toimitettava ennen hakuajan päättymistä):

  • toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä vuodelta
  • toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalta vuodelta

Kun hakemus on lähetetty sähköisesti Tuusulan sähköisen asioinnin kautta, varmista, että hakemuksen tila on Lähetetty. Jos hakemus jää Lähetetään-tilaan, ota yhteys lisätietoja antavaan henkilöön. 

Mikäli sähköinen asiointi ei ole mahdollista, on hakulomakkeesta saatavilla paperiversio, joka lähetetään hakijalle erikseen pyydettäessä.

Hakuaika

Hakemuksen liitteineen tulee olla toimitettuna 30.4.2019 mennessä.

Paperihakemus tulee jättää kuntaan viimeistään viimeisenä hakupäivänä klo 15.00 mennessä.