Yleishyödylliset yhdistykset ja eläkeläisjärjestöt

INFO

Avustusten hakuaika vuosittain 15.2. - 3.4. Määräajassa hakeneille toimitetaan päätös myönnetyistä avustuksista toukokuun aikana.

Kunnanhallituksen 8.2.2010 § 59 päätöksen mukaisesti talousarvioon sisältyvästä sitovasta määrärahasta jaetaan toiminta-avustusta niiden rekisteröityjen tuusulalaisten (paikallisten) tai keski-uusimaalaisten yleishyödyllisten seurojen ja yhdistysten toiminnan tukemiseen, joiden toiminta kohdistuu Tuusulaan ja tuusulalaisiin, harkinnanvaraisina avustuksina kirjallisiin hakemuksiin perustuen. 

Määrärahat kunnanhallituksen myöntämiin toiminta-avustuksiin toiminnan tukemiseen Keski-Uudellamaalla toimiville rekisteröidyille tuusulalaisille yhdistyksille:
- yleishyödylliset seurat ja yhdistykset 15 000€ 
- eläkeläisjärjestöt 15 000€ 

Avustusta ei myönnetä rekisteröityjen puolueiden tai niihin verrattavien järjestöjen tai niiden paikallisosastojen toimintaan. Avustusta ei myöskään myönnetä, jos yleishyödyllinen seura tai yhdistys on saanut samaan tarkoitukseen muuta kunnan myöntämää avustusta.

Avustusten jakamiseen vaikuttavat kunnanhallituksen käytettävissä olevan määrärahan suuruus, hakemusten määrä ja harkinta hakemusohjeen puitteissa. Avustusta voidaan myöntää vuodeksi kerrallaan.     

Hakemukset

Huom! Sosiaali- ja terveysalan yhdistykset eivät hae avustusta alla olevilla lomakkeilla, vaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan avustuksia! Ohjeet ja sähköinen hakulomake löytyy sosiaali- ja terveysalan järjestöjen ja yhdistysten avustus-sivulla!

Avustushakemus täytetään sähköisen asioinnin kautta ja vaatii tunnistautumisen. Tutustu hakemuksen täyttöohjeeseen ennen lomakkeen täyttämistä. Eläkeläisjärjestöille ja yleishyödyllisille yhdistyksille on omat hakemuslomakkeensa. Olethan tarkkana, että klikkaat auki oikean hakulomakkeen!

Huolehdithan, että sinulla on ennen hakemuksen täyttämistä kaikki hakemuksessa pyydetyt liitteet valmiina sähköisessä muodossa liitettäväksi mukaan!

Linkit hakemuksiin (toimivat vain hakuaikana):

Hakemuksessa kysytään:

  • Yhdistyksen nimi ja osoite
  • jäsenmäärä
  • lisätietoja antavan henkilön yhteystiedot
  • pankkitili
  • paljonko avustusta haetaan ja mihin se on on tarkoitus käyttää
  • paljonko hakija on saanut avustusta Tuusulan kunnalta edellisenä vuonna ja mihin se on käytetty
  • mitä muita avustuksia hakija on saanut muiden kuin Tuusulan kunnan myöntämänä

Liitteet liitetään sähköiseen hakemukseen hakuvaiheessa:

  • toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä vuodelta 
  • toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalta vuodelta

Kun hakemus on lähetetty sähköisesti Tuusulan sähköisen asioinnin kautta, varmista, että hakemuksen tila on Lähetetty. Jos hakemus jää Lähetetään-tilaan sivun päivityksestä/uudelleenlautauksesta huolimatta (sivun ylä-vasen, nuoli ympäri), ota yhteys lisätietoja antavaan henkilöön ma-pe klo 9-15 välisenä aikana. 

Mikäli olet aloittanut hakemuksen täyttämisen ja tallentanut sen keskeneräisenä, ei hakemuksesi siirry kuntaan käsiteltäväksi. Tällöin tulee sinun palata viimeistelemään ja lähettämään hakemuksesi ennen hakuajan päättymistä. Saat tähän tarvittaessa tukea keskeneräiseksi jääneen hakemuksen jatkaminen -ohjeesta.

Lähetetyt hakemukset asiointipalvelussa
Yhdistys (lomakkeen täyttäjä) pääsee tarkastelemaan lähettämiään hakemuksia oman asioinnin kautta: https://asiointi.digiloikka.fi/FormPro/eServices/tuusula 

Hakuaika

Hakemukset liitteineen toimitetetaan hakuaikana ke 15.2.– ma 3.4.2023.

Päätökset

Päätökset toimitetaan hakijoille huhti-toukokuussa.

Avustukset maksetaan päätöksen tultua lainvoimaiseksi, mikäli hakija on toimittanut kaikki hakemuksessa pyydetyt liitteet kuntaan.

Mikäli hakija ei ole toimittanut kaikkia tarvittavia liitteitä hakuvaiheessa, voi jälkilähetyksen tehdä sähköpostitse kirjaamo@tuusula.fi.

Ilmoita kirjaamolle lähetyksen yhteydessä haun asianumero:

- yleishyödyllisen yhdistyksen avustushaku TUUDno-2023-151 tai

- eläkeläisjärjestöjen avustushaku  TUUDno-2023-148.