Yleishyödylliset yhdistykset ja eläkeläisjärjestöt

Huom!

Vuoden 2020 avustukset olivat haettavana 11.3.–30.4.2020!

Korona-virukseen liittyvän poikkeuksellisen tilanteen takia avustushakemusten liitteiden toimittamiseen on annettu uusi ohjeistus!

Avustusten hakemusten käsittely on hieman viivästynyt. Päätökset pyritään toimittamaan hakijoille kesäkuun ensimmäisellä viikolla.

Yhteyshenkilö: Sunna Naumi

Kunnanhallituksen myöntämät toiminta-avustukset toiminnan tukemiseen Keski-Uudellamaalla toimiville rekisteröidyille tuusulalaisille yleishyödyllisille seuroille ja yhdistyksille 15 000€ ja eläkeläisjärjestöille 15 000€ tulevat haettavaksi alkaen 11.3.2020. (Avustumäärärahaa on lisätty edellisestä vuodesta.)

Kunnanhallituksen 8.2.2010 § 59 päätöksen mukaisesti talousarvioon sisältyvästä sitovasta määrärahasta jaetaan toiminta-avustusta niiden rekisteröityjen tuusulalaisten (paikallisten) tai keski-uusimaalaisten yleishyödyllisten seurojen ja yhdistysten toiminnan tukemiseen, joiden toiminta kohdistuu Tuusulaan ja tuusulalaisiin, harkinnanvaraisina avustuksina kirjallisiin hakemuksiin perustuen. 

Avustusta ei myönnetä rekisteröityjen puolueiden tai niihin verrattavien järjestöjen tai niiden paikallisosastojen toimintaan. Avustusta ei myöskään myönnetä, jos yleishyödyllinen seura tai yhdistys on saanut samaan tarkoitukseen muuta kunnan myöntämää avustusta.

Avustusten jakamiseen vaikuttavat kunnanhallituksen käytettävissä olevan määrärahan suuruus, hakemusten määrä ja harkinta hakemusohjeen puitteissa. Avustusta voidaan myöntää vuodeksi kerrallaan.     

Hakemukset

Avustushakemus täytetään sähköisen asioinnin kautta ja vaatii tunnistautumisen. Tutustu hakemuksen täyttöohjeeseen ennen lomakkeen täyttämistä.

Eläkeläisjärjestöille ja yleishyödyllisille yhdistyksille on omat hakemuslomakkeensa. Olethan tarkkana, että klikkaat auki oikean hakulomakkeen!

Huom! Sosiaali- ja terveysalan yhdistykset hakevat hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan avustuksia! Ohjeet ja sähköinen hakulomake löytyy sosiaali- ja terveysalan järjestöjen ja yhdistysten avustus-sivulla!

Yleishyödyllisten yhdistysten avustushakemus 2020 

Eläkeläisjärjestöjen avustushakemus 2020 

Huolehdithan, että sinulla on kaikki tarvittavat tiedot ja liitteet valmiina, kun täytät hakemusta.

Korona-viruksen aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi hakemusta voi täydentää puuttuvien liitteiden osalta myös hakuajan jälkeen. Hakemusvaiheessa hakemukseen liitetään mahdolliset käytettävissä olevat hyväksymättömät liiteasiakirjat. Hyväksytyt liiteasiakirjat toimitetaan jälkikäteen, heti kun mahdollista, joko suoraan yhteyshenkilölle sähköpostitse sunna.naumi(at)tuusula.fi tai asiakaspalvelu Tuusinfoon, Autoasemankatu 2 (kirjaston ovi). Saatteeseen/kuoreen tulee merkitä mitä avustushakemusta täydennetään sekä yhteyshenkilön nimi.

Hakemuksessa kysytään:

  • Yhdistyksen nimi ja osoite
  • jäsenmäärä
  • lisätietoja antavan henkilön yhteystiedot
  • pankkitili
  • paljonko avustusta haetaan ja mihin se on on tarkoitus käyttää
  • paljonko hakija on saanut avustusta Tuusulan kunnalta edellisenä vuonna ja mihin se on käytetty
  • mitä muita avustuksia hakija on saanut muiden kuin Tuusulan kunnan myöntämänä

Liitteet liitetään sähköiseen hakemukseen (kaikki saatavilla olevat liitteet on toimitettava ennen hakuajan päättymistä, loput jälkikäteen heti, kun ne ovat saatavilla):

  • toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä vuodelta 
  • toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalta vuodelta

Kun hakemus on lähetetty sähköisesti Tuusulan sähköisen asioinnin kautta, varmista, että hakemuksen tila on Lähetetty. Jos hakemus jää Lähetetään-tilaan, ota yhteys lisätietoja antavaan henkilöön. 

Mikäli sähköinen asiointi ei ole mahdollista, on hakulomakkeesta saatavilla paperiversio, joka lähetetään hakijalle erikseen pyydettäessä. 

Hakuaika

Hakemuksen liitteineen tulee olla toimitettuna 30.4.2020 mennessä.

Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Päätökset

Päätökset pyritään toimittamaan hakijoille toukokuun aikana, viimeistään kuitenkin kesäkuun alussa.

Avustukset maksetaan päätöksen tultua lainvoimaiseksi, mikäli hakija on toimittanut kaikki hakemuksessa pyydetyt liitteet kuntaan. Puuttuvat liitteet voi toimittaa yhteyshenkilölle sähköpostitse.