YHTEISHAKU 2019                                                                         päivitetty 12.02.2019

Yhteishaku ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen keväällä 2019

Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaussa haetaan osoitteessa www.opintopolku.fi. 
Nettihaussa järjestelmä tarkistaa, että kaikki tarvittavat tiedot on syötetty, ja antaa hakijalle tarvittaessa ohjausta lomakkeen jokaisessa kohdassa
 
Opintopolun infosivut ysiluokkalaisten huoltajille 
 
Opintopolku.fi > Koulutuksen valinta > Mitä peruskoulun jälkeen? > Ysiluokkalaisen huoltajalle löytyy tietoa eri koulutusvaihtoehdoista peruskoulun jälkeen.

KEVÄÄN YHTEISHAKU
 
Hakuaika on  19.2.2019 klo 8:00 - 12.3.2019 klo 15:00 . Hakemus tehdään osoitteessa www.opintopolku.fi. 
Nettihaku sulkeutuu yhteishaun viimeisenä päivänä klo 15.00. 
 
Hakija voi merkitä hakemukseensa 1-5 hakutoivetta siinä järjestyksessä, kun hän haluaa tulla niihin valituksi. Hakutoivejärjestys on sitova, eli jos hakija tulee hyväksytyksi ylemmälle hakutoiveellensa, hän ei voi tulla hyväksytyksi alempiin hakutoiveisiinsa.
 
Ylemmän hakutoiveen vastaanottamatta jättäminen ei muuta tilannetta.

Hakulomakkeella ei tarvitse ilmoittaa arvosanoja, vaan perusopetuksen järjestäjät toimittavat päättötodistusten arvosanat suoraan opiskelijavalintarekisteriin.

OPISKELIJAVALINNAN TULOKSET JA PAIKAN VASTAAOTTAMINEN

Oppilaitokset päättävät opiskelijaksi ottamisesta ja ilmoittavat valintojen tulokset julkaistaan 13.6.2019. 
Valintakirjeet postitetaan aikaisintaan 13.6.2019.
Opiskelijan tulee ottaa opiskelupaikka vastaan mahdollisimman pian tuloksen saatuaan, kuitenkin viimeistään 27.6.2019.
 
Jälkiohjauskirjeet ilman opiskelupaikkaa jääneille postitetaan myös aikaisintaan   13.6.2019.

HARKINTAAN PERUSTUVA VALINTA 
 
Hakijalla voi olla jokin erityinen henkilökohtainen syy, jonka vuoksi hän hakee harkintaan perustuvassa valinnassa (oppimisvaikeudet tai sosiaaliset syyt). Kaikki perustelut ja todistukset on lähetettävä hakuaikana kaikkiin niihin oppilaitoksiin, joihin hän hakee harkintaan perustuvan valinnan menettelyllä. Liitteiden mukana tulee lähettää hakemusnumero ja hakijan nimi.

LISÄTIETOLOMAKKEET JA AINEVALINTAKORTIT 

Etukäteen lähetettäviä lisätietoja ja/tai ainevalintoja voivat edellyttää niin lukiot kuin ammatilliset oppilaitokset. Lomakkeet, postitusohjeet aikatauluinnen ja lisätiedot löytyvät oppilaitosten omilta nettisivuilta.

Hakuaikana tulee lisätietoja lähettää mm. musiikkialan, tanssialan, liikunnanohjauksen, sirkusalan tai kuvallisen ilmaisun perustutkintoon sekä ainevalintakortteja useimpiin lukioihin.
 
PÄÄSY- TAI SOVELTUVUUSKOKEET 
 
Mikäli koulutuksen järjestäjä järjestää pääsy- tai soveltuvuuskokeen, kutsutaan kokeeseen kaikki hakukelpoiset hakijat. 
Hakija saa kutsun ylimpään saman koeryhmän hakutoiveeseen.
 
HAKEMUKSEN ALLEKIRJOITTAMINEN JA HUOLTAJAN KUULEMINEN
 
Hallintolain mukaan sähköistä hakemusta ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä ole syytä epäillä. Itse nettihaku ei siis vaadi hakijan tai huoltajan allekirjoitusta. Huoltajaa tulee kuitenkin kuulla nuoren hakeutuessa koulutukseen. Peruskoulut voivat järjestää huoltajan kuulemisen päättämällään tavalla. Huoltajan kuuleminen voidaan toteuttaa esimerkiksi lähettämällä oppilaan hakemuksen tuloste vanhemmille allekirjoitettavaksi, jolla kuitataan hakutoiveet nähdyksi. Peruskoulun opinto-ohjaajalla on mahdollisuus nähdä ja tarkistaa hakijan hakutoiveet opiskelijavalintarekisteristä. Tarvittaessa opinto-ohjaaja voi kertoa hakijan hakutoiveet vanhemmille, jos he niitä tiedustelevat.
 
Hakulomakkeen tiedot tallennetaan ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaun  hakijarekisteriin. Hakija voi tarkistaa rekisterissä olevat tiedot Opetushallituksesta (lisätietoja puh. 029 533 1010).
 
HAKUTOIVEMUUTOKSET 
  
Hakutoiveita ja hakutoivejärjestystä voi muuttaa vain hakuaikana. Hakutoivemuutokset on tehtävä kirjallisesti sähköpostiosoitteeseen neuvonta(at)opintopolku.fi.
 
Hakijan on lähetettävä hakutoivemuutospyyntö omasta hakemukseen merkitystä sähköpostiosoitteestaan. Muutospyynnössä on mainittava hakijan nimi, hakemusnumero sekä toivotut muutokset täsmällisesti. Hakija saa kuittauksen sähköpostiinsa, kun hakutoivemuutos on tehty hänen hakemukseensa. Myös opinto-ohjaaja pystyy tarkistamaan järjestelmästä, onko muutos tehty.
 
Jos hakijalla ei ole henkilökohtaista sähköpostia, hakutoivemuutoksen voi lähettää myös kirjeitse
 
(Opintopolun neuvonta, Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki) tai faksilla (029 533 1039).
 
Hakijan on tällöin allekirjoitettava lähettämänsä pyyntö.
 
Hakuajan päättymisen jälkeen tulleita hakutoiveiden muutospyyntöjä ei oteta huomioon.
 
Jos hakijalla on käytössään verkkopankkitunnukset, mobiilivarmenne tai sähköinen henkilökortti, voi hän kirjautua Oma Opintopolku -palveluun yläpalkin ”Kirjaudu sisään” -linkistä. Palvelussa voi muuttaa hakutoiveita ja ottaa opiskelupaikan vastaan. Lisää tietoa Oma Opintopolku.fi -palvelusta löytyy osoitteesta opintopolku.fi.