Tehostettu kotikuntoutus-pilotti

Keski-Uudellamaalla pilotoidaan huhti-lokakuussa 2018 alueellista kotikuntoutuksen mallia, jolla tuetaan ikääntyneen toimintakykyistä arkea omassa kodissa.

Kenelle tehostettu kotikuntoutus on tarkoitettu? 

Kotikuntoutus on tarkoitettu ikääntyneille henkilöille, joiden kyky selviytyä arjessa on äkillisesti heikentynyt esimerkiksi kaatumisen tai sairastumisen johdosta.
Lisäksi asiakkaalla itsellään on motivaatio oman toimintakyvyn edistämiseen, ja hän asuu tai on palaamassa omaan kotiin.

Kotikuntoutusjakso voidaan aloittaa sairaalasta tai kuntoutusosastolta kotiutuessa tai kotihoidon asiakkaalle esimerkiksi hoitohenkilöstön tai muun ammattilaisen suosituksesta. Päätös kotikuntoutuksesta perustuu palveluntarpeen arviointiin.

Kotikuntoutus on tavoitteellinen jakso

Kotikuntoutus on tavoitteellista, asiakkaan kotona tapahtuvaa toimintaa. Tavoitteena on, että asiakkaan toimintakyky paranee ja hän pärjää kotona mahdollisimman itsenäisesti, omatoimisesti ja turvallisesti.

Kotikuntoutuksessa olennaista ovat asiakkaan oma motivaatio, hänen näkemyksensä tulevaisuudestaan sekä omalle kuntoutumiselle itse asetetut tavoitteet. Tavoitteena voi olla esimerkiksi itsenäinen kaupassakäynti ja ulkoilu tai kuntoutuminen pyörätuolilla liikkujasta rollaattorin käyttäjäksi.

Tavoitteiden asettamisessa hyödynnetään myös erilaisia toimintakyvyn arviointivälineitä, joiden avulla toimintakyvyn edistymistä jakson aikana seurataan yhdessä asiakkaan kanssa. Jakso sisältää myös apuvälinepalvelut ja asunnon esteettömyyden arviointia yhdessä asiakkaan kanssa.

Palvelun sisältö

Jakso sisältää asiakkaan tarpeiden ja asetettujen tavoitteiden mukaisesti toteutettua kuntouttavaa hoitoa, tukipalveluja ja terapiaa.

Jakson aikana asiakkaan oma toiminta ja aktiivisuus ovat keskeinen lähtökohta. Jakson aikana häntä tukevat eri ammattilaiset, kuten fysio- ja toimintaterapeutit tai kuntouttavat lähihoitajat.

Jakso voi sisältää myös muita palveluja kuten lääkehoidon arviointia, sosiaaliohjausta tai ravitsemusneuvontaa.

Palvelun kesto

Kotikuntoutusjakso kestää muutamasta viikosta kahteen kuukauteen yksilöllisen tarpeen mukaan. Jakson pituus tarkentuu palvelun aikana.

Hinnat

Palvelutarpeen arviointi, apuvälinepalvelut ja asunnon esteettömyyden arviointi ovat kaikille maksuttomia.
Jakson aikainen asiakasmaksu on 3,60 euroa/päivä. Asiakasmaksu sisältää kaikkien jaksoon kuuluvien ammattilaisten avun ja tuen suunnitelman mukaisesti.

Lisätietoa kotikuntoutuspilotista
Reija Aho, kuntoutuksen esimies
p. 040 314 3791
reija.aho(at)tuusula.fi

Tiedote 30.4.2018 Keski-Uudellemaalle tehostettua kotikuntoutusta